Legislacja

znak " Zakaz wjazdu - dotyczy samochodów nauki jazdy "

Z miejskim parkowaniem to same problemy

„Zakaz wjazdu” na małą osiedlową ulicę, a pod spodem tabliczka „dotyczy samochodów nauki jazdy L”. Tak jak wielu przewidywało, tego typu znaki pojawiły się w niektórych wojewódzkich miastach, ale czy to jedyna konsekwencja zmiany przepisów odnośnie do parkowania na egzaminie, jaka miała miejsce cztery lata temu?

Zarządzanie prędkoscią w obszarach zabudowanych – cz. I

Jedną z podstawowych przyczyn wypadków drogowych w Polsce jest nadmierna prędkość, z jaką poruszają się pojazdy, zwłaszcza w obszarach zabudowanych. Dochodzi tam do ponad 70% ogólnej liczby wypadków, a tendencja ta utrzymuje się od wielu lat na zbliżonym poziomie.

licznik na skrzyżowaniu

Liczniki na skrzyżowaniu. Pomocne, ale czy legalne?

W kilkunastu miastach Polski są testowane liczniki odmierzające czas pozostały do zapalenia się zielonego światła na sygnalizatorach. Jak zwykle przy tego typu nowinkach pojawia się grono zwolenników i nie mniejsza grupa przeciwników stosowania takiego rozwiązania.

rowerzyści

Bezpiecznie na rowerze

Początek wiosny to jednocześnie początek sezonu rowerowego. Słoneczna pogoda sprawia, że na ulicach miast przybywa miłośników jazdy na dwóch kółkach, a w rejonach wiejskich rower często staje się głównym środkiem transportu. Aby jazda na rowerze była wyłącznie przyjemnością, policjanci przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Ronda i place - oznakowanie poziome

Ronda i place – oznakowanie poziome

W numerach 2 i 3/2010 zostały określone pojęcia RONDO i PLAC w odniesieniu do obowiązujących zapisów prawnych oraz zasady oznakowania pionowego tego typu skrzyżowań i zespołów skrzyżowań. Różnice pomiędzy rondem i placem skutkują nie tylko innym oznakowaniem pionowym na wlotach poszczególnych dróg (ulic), ale także odmiennym oznakowaniem poziomym na jezdni stanowiącej obwiednię wyspy środkowej. Problem praktycznie nie występuje w przypadku ronda lub placu o jednopasowej jezdni wokół wyspy. Wówczas oznakowanie poziome sprowadza się do umieszczenia na każdym wlocie poprzecznej linii warunkowego zatrzymania P-13 złożonej z trójkątów oraz przejść dla pieszych P-10, o ile występują. Znacznie trudniej poprawnie oznakować poziomo jezdnię wokół wyspy, gdy jest ona wielopasowa.