Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

3 lipca w Dzienniku Ustaw pod pozycją 983 opublikowano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Rozporządzenie dotyczy możliwości użytkowania do 31 grudnia 2025 pojazdów składających się z samochodu ciężarowego i przyczepy przeznaczonych do nauki jazdy i egzaminowania osób w zakresie prawa jazdy kat. C+E.