Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

Czytając, przeglądając czy używając serwisu internetowego www.szkola-jazdy.pl (dalej Serwis) akceptujesz niniejsze zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie.

e-kierowca Sp. z o.o. jako właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób Serwis obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Prosimy o uważne przeczytanie Polityki Prywatności i w przypadku braku zgody na określone w niej zasady, o niekorzystanie z Serwisu.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z Serwisu możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Zakres danych obowiązkowych i nieobowiązkowych jest każdorazowo określony stosownie do potrzeb usługi, z której zamierzasz skorzystać.

Każdorazowo, gdy nie jest to inaczej określone w regulaminie usługi, z której chcesz skorzystać podając swoje dane, ich przekazanie oznacza zgodę na ich przetwarzanie do celów danej usługi oraz marketingowych i promocyjnych przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Kierowca.PL” w Warszawie, e-kierowca sp. z o.o. w Szczecinie oraz zgodę na przesyłanie niezamówionych materiałów i informacji, w tym komercyjnych, także drogą elektroniczną przez wyżej wskazane podmioty.

Dane osobowe użytkowników są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

e-kierowca  nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza pozyskanych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, poza wskazanymi wyżej podmiotami, chyba że dzieje się to za Waszą zgodą, lub też na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi Wam skorzystanie z usługi, której dane te dotyczyły.

Jawne Dane Osobowe

Niektóre dane osobowe, podane przy okazji korzystania z części usług, mogą być ogólnie dostępne na stronach Serwisu dla innych użytkowników. e-kierowca nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które dane te wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie w Serwisie, ale dotyczące usług i produktów nieobsługiwanych przez e-kierowca nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary e-kierowca mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do Waszego komputera identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Możecie w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, co nie spowoduje utrudnień w korzystaniu z Serwisu.

Inne postanowienia dotyczące ochrony prywatności

Spółka nie odpowiada za politykę ochrony prywatności serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w Serwisie oraz innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla Was dzięki odnośnikom umieszczonym w Serwisie, jak i tych, które umieszczają odnośniki do Serwisu.

W przypadku pytań jesteśmy do dyspozycji:

[email protected]

Wyłączenie odpowiedzialności

Każdorazowo, gdy nie jest to inaczej określone w regulaminie usługi, z której zamierzacie skorzystać, e-kierowca sp. z o.o. nie ponosi wobec Was żadnej odpowiedzialności lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z korzystaniem z Serwisu, w tym z forum, w szczególności w zakresie podawanych danych oraz prezentowanych informacji, opinii i komentarzy.