Według danych statystycznych od grudnia 2018 r. do stycznia 2019 r. na drogach
województwa zachodniopomorskiego odnotowano 102 wypadki drogowe z udziałem pieszych, w których 8 osób zginęło i 99 doznało obrażeń ciała. W porównaniu do analogicznego okresu grudzień 2017 – styczeń 2018 odnotowano wzrost: liczby wypadków o 10,9 %, zabitych o 33,3 %, oraz rannych o 10 %.

Okres zimowy jest najbardziej zagrożony pod kątem bezpieczeństwa w obszarze pieszych uczestników ruchu, dlatego też według danych statystycznych to właśnie na przełomie miesięcy grudzień-styczeń dochodzi do największej liczby wypadków drogowych.
  • Niekorzystne warunki atmosferyczne, szybko zapadający zmrok, słaba widoczność sylwetki pieszego oraz obniżona sprawność psychomotoryczna kierującego przyczynia się do powstania zagrożenia, co w rezultacie skutkuje wystąpieniem wypadku drogowego z ich udziałem.


W analizowanym okresie, najczęściej do wypadków drogowych w obszarze pieszych dochodziło na wyznaczonych przejściach dla pieszych, głównie w porze wieczorowo-nocnej. Sprawcami większości tych zdarzeń byli kierujący pojazdami, którzy najczęściej nie udzielali pierwszeństwa pieszemu na wyznaczonym przejściu dla pieszych.
Główną przyczyną wypadków drogowych z udziałem pieszych z winy kierującego w okresie grudzień 2018 r. – styczeń 2019 r. było nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych.

Ponadto, nieznaczna liczba zdarzeń z ich udziałem zaistniała z powodu nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu przy skręcaniu w drogę poprzeczną oraz z niedostosowania prędkości do warunków ruchu.
Z kolei najczęstszymi przyczynami wypadków w obszarze pieszych spowodowanych z winy pieszego było nieostrożne wejście na jezdnie przed jadącym pojazdem, w tym również na przejściu dla pieszych.

Kierujący nie ustępując pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych nie stosują się do zasady, iż zbliżając się do przejścia dla pieszych mają obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa. Ponadto, jeśli skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu przez jezdnię drogi, w którą wjeżdża.

Niechroniony uczestnik ruchu drogowego jakim jest pieszy jest szczególnie narażony na negatywne skutki wypadków drogowych. Przy prędkości 50km/h ma około 50% szans na przeżycie, ale już przy prędkości około 80 km/h jego szanse na przeżycie są bliskie zeru.

  • Pieszy przechodząc przez jezdnię powinien zachować szczególną ostrożność oraz korzystać z przejścia dla pieszych.

  • Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem jest dozwolone gdy odległość od przejścia lub skrzyżowania przekracza 100 metrów tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów.

  • Istotnym elementem wpływającym na bezpieczeństwo pieszego jest jego widoczność. Pieszy poruszający się po zmroku ubrany w szaro czarnych kolorach, nie posiadający elementów odblaskowych w widocznym dla innych miejscu jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości zaledwie około 40 metrów. W przypadku gdy pieszy korzysta z elementów odblaskowych staje się widoczny z odległości nawet 150 metrów, co powala kierującemu w przypadku wystąpienia zagrożenia zareagować w odpowiednim momencie.


Według danych statystycznych na potrącenia szczególnie narażone są osoby w wieku powyżej 60 roku życia. Z wiekiem obniża się sprawność fizyczna, następuje pogorszenie słuchu, wzroku, a także dochodzi do spowolnienia czasu reakcji na bodźce zewnętrzne. Nie zapominajmy o rozwadze i ostrożności, obserwujmy sytuację na drodze, odłóżmy na chwilę telefon, wyjmijmy słuchawki z uszu i spójrzmy dokładnie na drogę, tak aby mieć pewność, że na drugą stronę drogi dotrzemy bezpiecznie. Komórka, parasol, kaptur czyli w skrócie k.p.k., to elementy, które rozpraszają naszą uwagę i ograniczają widoczność.

podkom. Mateusz Mićko
specjalista WRD KWP w Szczecinie
Szymon Janicki felietonista z działu Język angielski dla instruktorów
Shopping Cart
Koszyk jest pusty
Razem
0,00 
0