Posłowie walczą z bezkarnością kierowców

W ubiegłym tygodniu posłowie Parlamentu Europejskiego głosowali za zwiększeniem sankcji dla niebezpiecznych kierowców z innych krajów UE
Projekt ten ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. Obecnie,  kierowca popełniając wykroczenie drogowe ponosi konsekwencje tylko w państwie UE, które wydało mu prawo jazdy. Tym samym w państwie, w którym do takiego wykroczenia doszło, sprawca jest bezkarny. Zgodnie z nowymi propozycjami posłów ma się to zmienić. Proponują oni aby decyzje o zawieszeniu, ograniczeniu lub cofnięciu prawa jazdy nierezydenta były przekazywane do kraju unijnego, który wydał dokument prawa jazdy. Umożliwi to pełny obieg informacji o przewinieniach kierowców pomiędzy krajami członkowskimi. W postulacie znalazła się również propozycja dodania jazdy bez ważnego prawa jazdy do listy poważnych wykroczeń. Posłowie wnioskują także o ustalenie konkretnych terminów, tj. zdefiniowania okresu, który państwa członkowskie będą miały na wymianę informacji dotyczących wykroczeń.