Przeglądając dzisiaj o godz. 11 strony internetowe WORD-ów zauważam, że nie ma tam informacji o nowych zasadach egzaminowania. Egzamin teoretyczny, który możemy rozwiązać jest nieaktualny. Kryteria egzaminu teoretycznego i praktycznego - nieaktualne. Liczba pytań oraz czas trwania egzaminu, nieaktualne. Brak informacji, że funkcjonujemy w innej rzeczywistości prawnej - pisze Marcin Zygmunt, instruktor nauki jazdy.

Instytucje, których zadaniem jest egzaminowanie przyszłych kierowców sama nie zdała egzaminu organizacyjno - informacyjnego. Powinny one dbać o swój wizerunek w otoczeniu, profesjonalizm działania. Błędne informacje na stronach internetowych jeszcze bardziej pogłębiają chaos wynikający z wejścia ustawy o kierujących pojazdami w życie.


Bezpieczeństwo ruchu drogowego budujemy od represji, nie od edukacji, informacji. Dobrze wyszkolony kursant, prawidłowo przeegzaminowany, świadomy zagrożeń na drodze kierowca będzie promował postawy prawidłowe w ruchu drogowym.


Dziś na stronach WORDów panuje dezinformacja. Niestety, odbije się to na wizerunku instytucji, która uspokajała kursantów, że nad wszystkim panuje i jest w pełni przygotowana do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy. Internet stał się podstawowym narzędziem zdobywania informacji i wiedzy na różne tematy. Dlatego tak ważnym elementem dla prawidłowego komunikowania się z potencjalnymi klientami jest aktualizacja stron internetowych. Brak wiarygodnych informacji na stronach WORD-ów uważam za niedopuszczalny.


Marcin Zygmunt

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0