WORD przeciwko łapówkom

WORD Bydgoszcz

Bydgoski ośrodek wdraża właśnie System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym. Koordynatorem projektu jest jego pracownik Andrzej Libiszewski, który został także doradcą etycznym WORD-u.

? Jesteśmy pierwszym wojewódzkim ośrodkiem ruchu drogowego, który zdecydował się na taki krok – mówi szef bydgoskiego WORD-u Tadeusz Kondrusiewicz. – Pomimo że na razie z korupcją u nas problemów nie było, trzeba dmuchać na zimne. Wdrażanie systemu to jasny przekaz, że wobec tego zjawiska stosujemy politykę zero tolerancji.

Zagrożenia

System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym został stworzony przez Krajową Izbę Gospodarczą i Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Są to rozwiązania eliminujące lub w znacznym stopniu ograniczające występowanie korupcjogennych zjawisk. Mogą je stosować instytucje administracji państwowej, samorządu terytorialnego, ale także prywatne przedsiębiorstwa. System jest nakładką na kolejny – związany z zarządzaniem jakością według normy ISO 9001. WORD w Bydgoszczy taki certyfikat ma już od kilku lat.

Prace nad wdrożeniem systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym dopiero się rozpoczęły.

Ich koordynatorem jest Andrzej Libiszewski, który został także mianowany doradcą etycznym WORD-u. Pomaga mu gdańska firma consultingowa R2Concept.

? Pan Libiszewski jest osobą godną najwyższego zaufania, dlatego powierzyłem mu taką funkcję – mówi Kondrusiewicz. – To młody, rzutki pracownik, znający kilka języków obcych, zajmujący się u nas w ośrodku przetargami. Za sprawowanie dodatkowej funkcji – doradcy etycznego ? nie pobiera żadnego wynagrodzenia.

Pierwszym krokiem do opracowania systemu jest identyfikacja zagrożeń korupcyjnych, które mogą występować w WORD-zie.

? Właśnie jesteśmy na etapie ich opracowywania – mówi Andrzej Libiszewski. – To dopiero początek długiej drogi. System powinniśmy mieć wdrożony jeszcze do końca tego roku.

Korzyści

Jakie mogą być korzyści z wprowadzenia takiego antykorupcyjnego systemu? Poprawa wizerunku, postrzeganie firmy albo instytucji jako profesjonalnie zarządzanej, wzrost zaufania, przejrzyste zasady współpracy z klientami, pogłębiająca się integracja pracowników, wzrost bezpieczeństwa jej funkcjonowania w obszarze zastosowania prawa. W jaki sposób urzędnicy mogą się korupcji ustrzec?

? W zależności od tego, jakie zagrożenia korupcyjne zidentyfikujemy w danej instytucji, firmie, będą wdrożone konkretne rozwiązania – tłumaczy Robert Rakowiec z firmy R2Concept. – Przykłady? Proszę bardzo. W niektórych instytucjach pracownicy nie wiedzą, co zrobić, gdy zauważą albo bezpośrednio zetkną się z korupcją. Może należy komuś to zgłosić, samemu przedsięwziąć jakieś kroki, sporządzić notatkę – zastanawiają się. W takim przypadku opracowuje się konkretną instrukcję – wzór postępowania.

Podobne procedury mogą być zastosowane np. w przypadku zakupu sprzętu (transparentny tryb wyłonienia wykonawcy) lub zatrudnienia nowego pracownika.

Szczególny nacisk system kładzie na kształtowanie właściwej postawy etyczno-moralnej i świadomości pracowników na wszystkich poziomach zarządzania organizacją. Dzieje się to poprzez organizację szkoleń, tworzenie systemów motywacyjnych, komunikację wewnętrzną, budowanie kultury instytucji.

„Jesteśmy pierwsi”

Proces wdrażania systemu antykorupcyjnego kończy się wizytą kontrolerów reprezentujących jego twórców. Jeśli jest on zgodny z postawionymi dla niego wymaganiami, WORD w Bydgoszczy otrzyma certyfikat, który potwierdzi pozytywną ocenę wdrożenia SPZK.

? A wtedy, kto, wie, może inne wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego pójdą w nasze ślady? -zastanawia się Kondrusiewicz. – Gra jest warta świeczki, wyeliminowanie albo chociaż obniżenie korupcji powinno być dla nas priorytetem. Przypominam także, że WORD Bydgoszcz jako pierwszy wprowadził na egzaminie praktycznym system losowania. Teraz z takiego rozwiązania korzysta kilkanaście innych ośrodków. Być może taka sytuacja zdarzy się ponownie.

Koszt wdrożenia Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym szacowany jest na ok. 20 tys. zł.

Jakub Ziębka

 

Dodaj komentarz