Unia Europejska: więcej kontroli polis OC oraz zaostrzenie kar

W ramach trwającego w Unii Europejskiej przeglądu przepisów dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych, rozważane jest poszerzenie skali kontroli polis OC oraz zaostrzenie kar za brak ubezpieczenia- aż do konfiskaty pojazdu włącznie.

  • W krajach Unii wartość szkód spowodowanych przez nieubezpieczonych kierowców przerosła już kwotę miliarda euro.
  • Według aktualnie obowiązujących przepisów, podczas kontroli drogowej policja nie sprawdza  posiadania polisy OC jeśli auto zarejestrowane jest w innym kraju.
  • Wnioskowane zmiany wykorzystają Europejski System Wymiany Informacji o Pojazdach i Prawach Jazdy oraz system automatycznego odczytywania tablic rejestracyjnych (ANPR).

Unia proponuje aby kary za nieposiadanie OC były wymierzane zgodnie ze stanem prawnym państwa, w którym brak ubezpieczenia został wykryty. W większości państw UE kary za brak OC są zdecydowanie wyższe niż w Polsce, a w niektórych (m.in. Belgia, Francja, Irlandia, Portugalia, Włochy) dopuszczalna jest nawet konfiskata nieubezpieczonego pojazdu. 

System ANPR wykorzystywany jest obecnie do egzekwowania mandatów, jego praca wygląda różnie w krajach UE, które go stosują.   Może to być system kamer zlokalizowanych przy drogach lub mobilne kamery w radiowozach. Juz po kilkunastu sekundach policja jest w stanie zweryfikować, czy kierowca ma wykupione OC. 

 

Wasze komentarze (0)

Dodaj komentarz

Call Now Button
  • Brak produktów w koszyku.