W ramach trwającego w Unii Europejskiej przeglądu przepisów dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych, rozważane jest poszerzenie skali kontroli polis OC oraz zaostrzenie kar za brak ubezpieczenia- aż do konfiskaty pojazdu włącznie.

  • W krajach Unii wartość szkód spowodowanych przez nieubezpieczonych kierowców przerosła już kwotę miliarda euro.

  • Według aktualnie obowiązujących przepisów, podczas kontroli drogowej policja nie sprawdza  posiadania polisy OC jeśli auto zarejestrowane jest w innym kraju.

  • Wnioskowane zmiany wykorzystają Europejski System Wymiany Informacji o Pojazdach i Prawach Jazdy oraz system automatycznego odczytywania tablic rejestracyjnych (ANPR).


Unia proponuje aby kary za nieposiadanie OC były wymierzane zgodnie ze stanem prawnym państwa, w którym brak ubezpieczenia został wykryty. W większości państw UE kary za brak OC są zdecydowanie wyższe niż w Polsce, a w niektórych (m.in. Belgia, Francja, Irlandia, Portugalia, Włochy) dopuszczalna jest nawet konfiskata nieubezpieczonego pojazdu. 
System ANPR wykorzystywany jest obecnie do egzekwowania mandatów, jego praca wygląda różnie w krajach UE, które go stosują.   Może to być system kamer zlokalizowanych przy drogach lub mobilne kamery w radiowozach. Juz po kilkunastu sekundach policja jest w stanie zweryfikować, czy kierowca ma wykupione OC. 

 
Szymon Janicki felietonista z działu Język angielski dla instruktorów
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0