W porównaniu z 2014 rokiem egzamin teoretyczny na kategorię B zdało w Polsce o 4 proc. kandydatów na kierowców więcej. Jeżeli chodzi o praktykę, takiego pozytywnego trendu niestety nie widać. Magiczna bariera 35 proc. nie została przekroczona - wynika ze sporządzonego przez nas raportu zdawalności egzaminów państwowych za rok 2015.

W ubiegłym roku średnia zdawalność egzaminu teoretycznego na kategorię B w całej Polsce wyniosła prawie 43 proc. To o ponad 4 punkty procentowe więcej niż rok wcześniej. Wytłumaczenie tego wzrostu jest prawdopodobnie bardzo proste. Ludzie powoli zaczęli przyzwyczajać się do nowej formuły egzaminu teoretycznego, która zaczęła obowiązywać w drugiej połowie stycznia 2013 roku.


Praktyka na tym samym poziomie


A co się konkretnie zmieniło? Przypomnijmy, że teraz część pytań jest prezentowana w formie krótkich filmów sytuacyjnych, na końcu których kandydat na kierowcę musi podjąć właściwą decyzję co do sposobu zachowania się w konkretnej sytuacji drogowej. Nowością był też pomysł oceniania odpowiedzi w zależności od wagi pytania. Odpowiedzi są punktowane w skali od 1 do 3. Osoba, która udzieli samych poprawnych odpowiedzi, zgromadzi ich 74. Żeby zdać egzamin, trzeba uzyskać co najmniej 68 punktów. Część teoretyczna trwa 25 minut.


Warto także wspomnieć, że lepsza zdawalność teorii to także efekt coraz lepszej jakości materiałów dydaktycznych, na których pracują kandydaci na kierowców. I jeszcze jedna ważna rzecz. Okazało się, że negatywnego wpływu na statystykę nie miało zwolnienie kursantów z obowiązku odbywania zajęć teoretycznych w ośrodku szkolenia kierowców. Ta zmiana weszła w życie na początku 2015 roku.


Co możemy natomiast napisać o zdawalności egzaminu praktycznego? Pozostał na tym samym poziomie (niecałe 34,5 proc.), co w 2014 roku. Magiczna bariera 35 proc. nie została przekroczona. Choć trudno sobie wyobrażać, że negatywny wpływ na zdawalność miało poszerzenie egzaminu o umiejętność tzw. ekojazdy. Na początku 2015 roku w arkuszu znalazły się dwie nowe pozycje: „właściwa zmiana biegów” oraz „hamowanie silnikiem przy zatrzymaniu i zwalnianiu”.


Łódź ponownie na topie


Najlepszym wynikiem zdawalności egzaminu teoretycznego w 2015 roku na kategorię B może po raz kolejny poszczycić się WORD w Łodzi (49,7 proc.) Tuż za nim uplasowały się Bielsko-Biała (49,2 proc.) oraz Lublin (47,6 proc.). Dobre wyniki w skali ogólnopolskiej zanotowały także: Białystok (47,27 proc.), Wrocław (46,82 proc.), Suwałki (46,57 proc.), Krosno (46,4 proc.), Jelenia Góra oraz Gdańsk (po 45,97 proc.) Z kolei najgorzej z egzaminem teoretycznym radzili sobie kandydaci na kierowców zdający w Lesznie (37,1 proc.), Ciechanowie (37,24 proc.), Radomiu (37,25 proc.) oraz Nowym Sączu (37,91).


Jak wygląda statystyka zdawalności egzaminu teoretycznego w podziale na województwa? Tutaj najlepszy wynik osiągnęło woj. podlaskie (45,28 proc.). Na dalszych miejscach sklasyfikowane zostały województwa: lubelskie (44,79 proc.), łódzkie (44,7 proc.), kujawsko-pomorskie (44,54 proc.) i śląskie (44,41 proc.).


Ostrołęka i Łomża znów bezkonkurencyjne!


Który WORD zanotował natomiast największą zdawalność egzaminów praktycznych? Po raz kolejny bezkonkurencyjna okazała się Ostrołęka. Jako jedyna może się poszczycić wynikiem na poziomie ponad 50 proc. (dokładnie 51,36 proc.). Tuż za nią uplasowały się wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego z Łomży (46,6 proc.), Suwałk (43,2 proc.), Rzeszowa (41,9 proc.) oraz Jeleniej Góry (41,75 proc.) Najgorzej egzamin praktyczny na kategorię B poszedł kandydatom na kierowców zdającym w Koszalinie. Pozytywną ocenę egzaminatora otrzymała trochę więcej niż jedna piąta osób (dokładnie 21,25 proc.). Niewiele lepiej radzili sobie egzaminowani zdający w WORD-ach w Pile (25,1 proc.), Łodzi (26,2 proc.), Częstochowie (27,52 proc.), Opolu (27,58 proc.) i Szczecinie (27,77 proc.).


Warto zauważyć ogromną różnicę pomiędzy zdawalnością w Ostrołęce i Koszalinie. Wyniosła ona ponad 30 proc.! W przypadku teorii nie była ona tak znacząca. Różnica pomiędzy WORD-em w Łodzi i Lesznie wyniosła 12,6 proc.


Jak wygląda zdawalność w poszczególnych województwach? Najgorzej wypadło zachodniopomorskie (24,51 proc.), opolskie (27,58 proc.), pomorskie (29,57 proc.) oraz śląskie (30,76 proc.). A najlepiej? Po raz kolejny podlaskie (42,6 proc.). Tuż za tym województwem znalazły się mazowieckie (40,21 proc.) i podkarpackie (39,72 proc.).


Wzrosła liczba egzaminów


W tym roku, oprócz tradycyjnie publikowanych przez nas statystyk, zdecydowaliśmy się poszerzyć raport o jeszcze jedno zestawienie. Chodzi o liczbę przeprowadzonych egzaminów praktycznych na kat. B. Co się okazało? W porównaniu z 2014 rokiem egzaminatorzy mieli w zeszłym roku trochę więcej pracy. Przeprowadzili 1.325.045 egzaminów. Rok wcześniej liczba ta wynosiła 1.117.347. Ale i tak zdecydowanie najlepszy był 2013 rok. Wtedy liczba egzaminów praktycznych na kategorię B wyniosła aż 1.573.352.


W 2015 roku najbardziej zapracowany był WORD w Katowicach, gdzie przeprowadzono prawie 101 tys. egzaminów. Barierę 6 tys. przekroczyły jeszcze ośrodki w Warszawie, Krakowie i Gdańsku. A gdzie liczby były najmniejsze? W Jeleniej Górze. To właśnie tam przeprowadzono mniej niż 10 tys. egzaminów (9.175).


Jakub Ziębka

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0