Dziesiąta konferencja Stowarzyszenia KIEROWCA.PL za nami. Oprócz wykładów odbyło się wiele dyskusji, których głównym tematem była ustawa o kierujących pojazdami.

Jubileuszowe spotkanie odbyło się 20 i 21 kwietnia w Hotelu Wodnik w Bełchatowie. Uczestnicy konferencji wzięli udział w wielu ciekawych prezentacjach. O zmianach w systemie egzaminowania kierowców opowiadał Marcin Ślęzak, pełnomocnik dyrektora ds. jakości Instytutu Transportu Samochodowego. Była także mowa o tym, w jaki sposób można więcej zarabiać na szkoleniach. Według dr. Marcina Musiałka, specjalisty ds. zarządzania i ekonomiki usług w branży transportowej, jest to wykonalne dzięki optymalizacji kosztów, ekonomiki zarządzania oraz efektywnej organizacji pracy. Kolejne zagadnienia poruszane podczas konferencji to tzw. ePUAP, czyli Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, oraz e-learning. Z kolei o podstawach techniki prowadzenia pojazdu mówił Adam Knietowski, specjalista jazdy defensywnej z Toruńskiej Akademii Jazdy. Odbyła się także dyskusja o ustawie o kierujących pojazdami. Oceniono m.in. pierwsze miesiące stosowania przepisów i problemy wynikające z niedostosowania nowych regulacji.


? W dwudniowym spotkaniu uczestniczyło ponad stu przedstawicieli środowisk związanych ze szkoleniem kierowców - mówi Patrycja Grodzicka ze stowarzyszenia KIEROWCA.PL. - Wynika z tego, że nasze konferencje cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. To bardzo budujące i motywujące do przygotowania kolejnych.


W ramach konferencji odbyło się także spotkanie z udziałem ekspertów z różnych dziedzin związanych z ruchem drogowym. Jego efektem jest powołanie specjalnej rady, która w trakcie cyklicznych spotkań i dyskusji będzie opracowywać, publikować oraz wnosić do odpowiednich organów administracji stanowiska i opinie na temat bieżących problemów. Uczestniczyli w nim m.in. Włodzimierz Zientarski, Janusz Ujma, Eugeniusz Kubiś, Tadeusz Sobotka.


Jakie pierwsze stanowiska wypracowali eksperci? Przede wszystkim chodzi o postulat utworzenia jednej, zweryfikowanej bazy pytań egzaminacyjnych, pozostającej pod kontrolą i nadzorem organów administracji państwowej. Pytania z takiej bazy, w liczbie kilku tysięcy powinny być, zdaniem ekspertów, ogólnodostępne. Problematyka w nich poruszana powinna być elastycznie i na bieżąco weryfikowana w zestawieniu z badaniami przyczyn wypadków. Największą wagę należy przykładać do tych zagadnień, które wpływają na wysoki wskaźnik wypadkowości. Poparcie projektu zadeklarował jeden z dostawców pytań, czyli ITS, do drugiego - PWPW - zostanie wysłane w tej sprawie pismo.


Poza tym Rada Ekspertów powołana przez Stowarzyszenie KIEROWCA.PL będzie wspierać działania mające doprowadzić do powstania systemu pozwalającego na gromadzenie i przetwarzanie informacji o mandatach, punktach karnych, obowiązkowych opłatach, przy jednoczesnym dostępie do nich obywatela. Eksperci zaakceptowali także wstępny projekt KIEROWCA.PL nakreślający zasady tworzenia tzw. motoorlików. Miałyby być to to miejsca, w których młodzież pod okiem instruktorów mogłaby podnosić swoje kompetencje do kierowania pojazdami, przy okazji realizując pasje motoryzacyjne. Stowarzyszenie chciałoby zainteresować tym tematem polski rząd.


 red


 

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0