Przedstawiciele ośrodków szkolenia kierowców z Zielonej Góry i okolic chcieliby, żeby zmniejszeniu uległy koszty, które muszą ponosić osoby zdające na kategorię AM. Chodzi m.in. o obniżenie opłat za egzamin praktyczny oraz wydanie prawa jazdy. Ich zdaniem, zachęciłoby to kandydatów na kierowców do uzyskania tego najmniej obecnie popularnego uprawnienia.

Za poprzedniczkę prawa jazdy kategorii AM można uznać kartę motorowerową, wydawaną niegdyś przez dyrektorów gimnazjów. Wtedy zainteresowanie posiadaniem uprawnień do kierowania motorowerem było dużo wyższe. Od momentu wprowadzenia kategorii AM jest ono śladowe. Potwierdzają to dane statystyczne. Przykład? Przed 2013 r. w województwie lubuskim przeprowadzano rocznie ok. 1 tys. egzaminów. Z kolei w 2013 i 2014 r. było to tylko odpowiednio 37 i 35 egzaminów. Nie znaczy to wcale, że młodzież się motorowerami nie porusza. Robią to, tylko bez uprawnień.


Jednak istnieje szansa, że już niedługo coś w tej kwestii się zmieni. Znowelizowane w lutym rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach pozwala na zorganizowanie egzaminu na kategorię AM przez WORD-y poza ich siedzibami, np. w miastach, gdzie odbywają się kursy.


Szkoły nauki jazdy szacują, że nowa organizacja szkolenia i egzaminów pozwoli obniżyć cenę kursu nawet do 300-400 zł. Teraz cena jest dużo wyższa. Wynosi 600-900 zł. Do tego trzeba jeszcze jednak doliczyć koszty uzyskania przez młodzież uprawnień. Są to opłaty za: egzamin teoretyczny (30 zł), praktyczny (140 zł), badanie lekarskie (200 zł), wydanie prawa jazdy (100,50 zł).


Wychodzi więc na to, że koszt uzyskania prawa jazdy kategorii AM jest wciąż wysoki. Dlatego przedstawiciele szkół jazdy z Zielonej Góry i okolic postulują kolejne zmiany. O co konkretnie chodzi?


Chcieliby zmienić znowelizowane w lutym rozporządzenie. Korekta miałaby polegać na obniżeniu ceny za egzamin praktyczny w ramach kategorii AM do kwoty 90 zł. To nie wszystko. Zdaniem szkoleniowców, zmianie powinno także ulec rozporządzenie w sprawie opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Miałaby ona polegać na obniżeniu ceny za wydanie prawa jazdy kategorii AM do kwoty 50 zł.


Postulatami przedstawicieli ośrodków szkolenia kierowców zainteresował się senator PO Waldemar Sługocki. Pod koniec kwietnia wystosował nawet do ministra infrastruktury i budownictwa w tej sprawie oświadczenie. Pyta w nim czy resort rozważa proponowaną obniżkę kosztów.


Dodatkowo senator proponuje jeszcze jedną korektę w prawie. Miałaby ona polegać na zmianie rozporządzenia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Chodzi o określenie maksymalnej stawki za badanie lekarskie (oczywiście tylko w przypadku kategorii AM) na 50 zł.


Jeśli postulaty zostałyby zrealizowane, koszt uzyskania uprawnień do kierowania motorowerem oraz czterokołowcem lekkim byłby mniejszy o ponad 250 zł. 


 Jakub Ziębka


 

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0