Szkolenie i Egzaminowanie Szkoła jazdy z kasą fiskalną?

Minister finansów zaproponował niedawno wprowadzenie obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas do usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy. Powód? Nagminnie pojawiające się nieprawidłowości.

Minister finansów do końca 2014 roku przedłuży zwolnienie ze stosowania kas fiskalnych dla niektórych czynności np. dostaw energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, finansowych czy ubezpieczeniowych. Wynika to z opublikowanego projektu rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.


Czynności zwolnione ze stosowania kas w większości przypadków pokrywają się z katalogiem określonym w obecnie obowiązującym rozporządzeniu z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. nr 138, poz. 930 z późn. zm). Sytuacja może jednak zmienić się w odniesieniu do ośrodków szkolenia. Wszystko przez pojawiające się nieprawidłowości, w związku z którymi minister zaproponował wprowadzenie obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas do usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11).


Paragon dla każdego


Co może się zmienić dla ośrodków szkolenia? Jak podkreślają eksperci, szkoły jazdy - nawet, gdy rozporządzenie wejdzie w życie, będą rozliczały się zgodnie z obowiązującą Ustawą o podatku od towarów i usług. Wbrew obawom części szkoleniowców, wprowadzenie kas fiskalnych nie jest jednoznaczne ze zniesieniem zwolnienia usług szkolenia osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy kategorii B, C, D i E (art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług). Jeżeli przepisy weszłyby w życie, to od 1 stycznia 2013 roku ośrodek, który osiągnął 20 tys. obrotu będzie musiał być wyposażony w kasę rejestrującą, na której ewidencjonowana będzie każda transakcja. - Celem resoru jest spowodowanie, aby przedsiębiorcy przestali ukrywać dochody - tłumaczy Dr inż. Paweł Małecki, doradca podatkowy z Kancelarii Doradztwa Podatkowego Pama SC, ekspert „Dziennika Gazeta Prawna” i „Rzeczpospolitej”. - Ośrodek będzie więc zobowiązany do wydania klientowi paragonu. Myślę, że szkoły jazdy będą tego przestrzegać, bo przecież nigdy nie wiadomo, czy przychodzi do nich kandydat na kierowcę, czy pracownik urzędu kontroli skarbowej. W większości przy wejściu kas fiskalnych, firmy z danej branży wykazują większe obroty, niż przed wejściem kas.


Co na to branża?


- Jako właściciel ośrodka już od dawna posiadam kasę i ewidencjonuję transakcję - mówi Jerzy Kociszewski, wiceprezes Stowarzyszenia KIEROWCA.PL i właściciel OSK „Modraczek” w Bydgoszczy. - Myślę, że nie ma tu się czego specjalnie obawiać, bowiem koszty zakupu urządzenia nie powinny przerażać. Ośrodek wyda na to jednorazowo góra kilkaset złotych. Jeżeli ma to spowodować likwidację szarej strefy w szkoleniu kierowców, to nikt racjonalnie myślący nie powinien mieć nic przeciwko temu.


Skąd pomysł resortu na wprowadzenie kas dla OSK? Wszystko to efekt zeszłorocznej kontroli skarbowej, podczas której ujawniono, że 98 proc. szkół nauki jazdy zaniżało podatki. W rezultacie kontroli prawie wszystkie OSK złożyły korekty zeznań deklarując do wpłaty prawie 5 milionów złotych z tytułu należnego podatku dochodowego.


Kontrole odbyły się w całym kraju. Zebrane informacje i rezultaty przeprowadzonej analizy wskazywały na wysokie prawdopodobieństwo nieprawidłowości w rozliczaniu podatków przez podmioty działające w tej branży. Pierwsze kontrole pilotażowe potwierdziły te podejrzenia, ponieważ okazało się, że kontrolowani podatnicy prowadzący szkoły w większości zaniżali przychody poprzez niewykazywanie wszystkich przychodów ze sprzedaży kursów nauki jazdy. W rezultacie tych ustaleń Ministerstwo Finansów zleciło przeprowadzenie kontroli wytypowanych podmiotów z tej branży. Kontrole wszczęły urzędy kontroli skarbowej w całym kraju, a Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze zajął się koordynacją tych działań.


Zatajanie przychodów


Urzędy w 2011 roku wytypowały do kontroli w pierwszej kolejności tych podatników, którzy wykazali najniższe przychody w stosunku do liczby przeprowadzonych kursów nauki jazdy. W ramach kontroli koordynowanej łącznie zbadano rozliczenia 108 szkół nauki jazdy, z czego w 106 ustalono, że ich właściciele zaniżali wartość deklarowanych i płaconych podatków. Stanowi to 98% skontrolowanych podmiotów, co świadczy o tym, że typowanie do kontroli było trafne, a skala nieprawidłowości w tej branży była niespotykana w dotychczasowych doświadczeniach kontroli skarbowej.


Najczęściej ujawnianą nieprawidłowością było niewykazywanie wszystkich przychodów ze sprzedaży kursów nauki jazdy, co umożliwiało „oszczędzanie” na podatkach. Wartość zaniżonych przychodów wyniosła około 17,5 mln zł, a zobowiązanie podatkowe zaniżono 8-krotnie. Co ciekawe niewykazywanie przychodów zawsze dotyczyło usług sprzedawanych osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej nieudokumentowanych fakturami czy rachunkami. W żadnej kontroli nie stwierdzono przypadku nieewidencjonowania sprzedaży udokumentowanej fakturą, co wskazuje, że w przypadku pobierania faktur przez usługobiorców rozliczenia podatników były rzetelne.


Pozytywnym zjawiskiem w toku tych kontroli był fakt, że prawie wszyscy podatnicy (99 na 106 zaniżających podatek) skorzystali z prawa do dobrowolnego skorygowania złożonych zeznań podatkowych po kontroli skarbowej. Ten tryb umożliwił sprawne zakończenie postępowania, a podatnicy, którzy złożyli dobrowolną korektę i opłacili podatek uniknęli jednocześnie kar wynikających z kodeksu karnego skarbowego.


Bezpośrednim rezultatem kontroli było podwyższenie wartości należnego podatku przez właścicieli szkół nauki jazdy o kwotę 4,6 mln zł ujętą w korektach deklaracji podatkowych i wydanie decyzji podatkowych na kwotę 0,5 mln. zł.


Bez względu na to, czy kasy będą obowiązywały od 1 stycznia, kontrole branży będą nadal kontynuowane, ponieważ jednym z celów działania kontroli skarbowej jest zapewnienie prawidłowości i powszechności opodatkowania oraz przestrzegania zasad uczciwej konkurencji.


Maciej Piaszczyński


 

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0