PWPW przygotowała moduł, będący rozwinięciem systemu Info-Car.pl, czyli aplikację kasową, umożliwiającą pobieranie opłat w kasie, przy jednoczesnym dostępie do funkcjonalności Info-Car.pl w systemach Pojazd i Kierowca oraz WORD.

Info-Car.pl to kompleksowe rozwiązanie stworzone przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych. Jest coraz częściej stosowane przez wydziały komunikacji starostw powiatowych, wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, ich klientów, kandydatów na kierowców szkolących się w OSK oraz firmy leasingowe.  W skład Info-Car.pl wchodzi platforma internetowa o tej samej nazwie. Znajdują się tam informacje przydatne zarówno dla kandydatów na kierowców jak i osób posiadających już uprawnienia do kierowania pojazdami. Wśród dostępnych funkcjonalności znajdują się m.in.: próbny egzamin na prawo jazdy, możliwość dokonania zapisu na egzamin, opłaty za wydanie dokumentu prawa jazdy czy dowodu rejestracyjnego. Wszystkie czynności można wykonać szybko i wygodnie - on line.


Jednym z najważniejszych udogodnień, które daje system, jest integracja systemów Pojazd i Kierowca z terminalami płatniczymi. Pozwala to na dokonywanie płatności za czynności administracyjne kartą. Umieszczenie terminali bezpośrednio na stanowisku, przy którym obsługiwany jest interesant spowodowało, że jakość i czas obsługi uległy znacznej poprawie. Dlatego też klienci urzędów bardzo chętnie korzystają z możliwości płacenia kartami płatniczymi.


Nieprzerwany proces


Powyżej opisane rozwiązanie, jakkolwiek najbardziej pożądane zarówno przez urzędy jak i interesantów, często z przyczyn organizacyjnych lub czysto technicznych, nie zawsze może zostać wdrożone. Czy w takim przypadku urząd lub WORD nie może skorzystać z atutów opisanego rozwiązania? Może! PWPW przygotowała dodatkowy moduł, będący rozwinięciem systemu Info-Car.pl, czyli aplikację kasową, umożliwiającą pobieranie opłat w kasie, przy jednoczesnym dostępie do funkcjonalności Info-Car.pl  w systemach Pojazd i Kierowca oraz WORD.


Najważniejszym atutem tego rozwiązania jest zachowanie możliwości korelacji płatności z daną sprawą, realizację należności za pośrednictwem karty płatniczej przy zachowaniu stałej opłaty manipulacyjnej oraz możliwość wymiany danych o  zrealizowanych transakcjach z systemami finansowo-księgowymi urzędu.


W przypadku działania w ramach Systemów Pojazd i Kierowca, etapy obsługi za pomocą modułu kasowego następują jeden po drugim jako nieprzerwany proces, ze względu na specyfikę pracy w urzędzie.


Jak to działa?


Urzędnik wybiera produkty i usługi, za które klient chce zapłacić, następnie otwiera w systemie sprawę dla interesanta. System wylicza wysokość niezbędnej opłaty. Interesant deklaruje chęć wniesienia opłaty na miejscu - w kasie. W tym momencie następuje wygenerowanie i wydanie klientowi rachunku w postaci druku płatności do kasy. Interesant udaje się z rachunkiem do kasy i okazuje go kasjerowi, który wczytuje z rachunku kod QR, dzięki czemu automatycznie wprowadza dane dot. płatności, m.in. unikalny identyfikator, kwotę oraz poszczególne składniki płatności do systemu. Interesant dokonuje wpłaty za pośrednictwem terminala płatniczego w kasie urzędu i otrzymuje  potwierdzenie dokonania płatności. W zależności od wybranej konfiguracji rozwiązania, System Kasa może przekazać informacje o płatności bezpośrednio do Systemów Pojazd i Kierowca lub interesant okazuje urzędnikowi w wydziale komunikacji potwierdzenie płatności. Urzędnik zamyka sprawę. System rozliczeniowy dokonuje rozliczenia płatności za pośrednictwem platformy Info-Car.pl oraz generuje raporty rozliczeniowe dla urzędu.


Oprócz obsługi płatności dla Systemów Pojazd i Kierowca, moduł KASA posiada możliwość zbudowania koszyka płatności i pobierania w kasie urzędu opłat kartami płatniczymi za inne czynności realizowane przez urząd, np. geodezyjne, podatki, itp. Do każdej płatności może zostać przypisany inny numer rachunku rozliczeniowego a możliwość własnego definiowania cenników i rachunków rozliczeniowych jest nieograniczona. Rozksięgowanie środków za pośrednictwem systemu rozliczeniowego Info-Car.pl  jest bezpłatne.


System rozliczeniowy udostępnia raporty rozliczeniowe, w których wyszczególniona jest każda transakcja, transakcja przypisana jest do sprawy wraz z wszystkimi danymi kogo dana sprawa dotyczy. Opracowana przez PWPW aplikacja jest dla klientów całkowicie bezpłatna.  

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0