Od dłuższego czasu o utworzenie u siebie miejsca, gdzie odbywałyby się egzaminy stara się Racibórz. Prezydent miasta korespondował nawet w tej sprawie z wicemarszałkiem województwa śląskiego. Ten ostatni wysłał jednak do raciborskiego magistratu pismo, z którego wynika, że na powstanie filii katowickiego WORD-u nie ma na co liczyć.

Dlaczego? Ze względu na wysokie koszty. Z wyliczeń urzędu marszałkowskiego wynika, że sama budowa ośrodka egzaminowania wyniosłaby 4,6 mln zł. Do tego dochodzą jeszcze koszty za budowę systemu teleinformatycznego (ok. 82 tys. zł) i zakup pojazdów egzaminacyjnych (280 tys. zł). Wychodzi z tego, że utworzenie filii WORD-u w Raciborzu pochłonęłoby ok. 5 mln zł.


Kolejnym argumentem świadczącym o braku sensowności budowania nowego miejsca do egzaminowania są szacowane koszty funkcjonowania ośrodka w skali roku. Trzeba byłoby przeznaczyć na ten cel ponad 1 mln zł. A bardziej szczegółowo? Szacunkowe koszty pracownicze - 380 tys. zł, utrzymanie ośrodka (energia, eksploatacja i utrzymanie pojazdów, opłaty i podatki) - 593 tys. zł, opłaty za użytkowanie systemu teleinformatycznego do obsługi procesu egzaminowania wraz z łączem - 84 tys. zł. Nie dałoby się ich pokryć z zakładanych dochodów pochodzących z opłat egzaminacyjnych. Dałoby to tylko 642 tys. zł. Wynika z tego, że WORD w Katowicach musiałby rocznie dopłacać do raciborskiej filii 415 tys. zł. Ponadto, ze względu na bliskość istniejących oddziałów terenowych katowickiego WORD-u w Rybniku i Jastrzębiu Zdroju oraz oddziałów terenowych opolskiego WORD-u w Kędzierzynie Koźlu i Opolu, przewiduje się, że z nowego oddziału korzystaliby tylko mieszkańcy Raciborza oraz powiatu raciborskiego.


jaz


zdjęcie: ToAr [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0