W dniu 14 marca br. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok o charakterze prejudycjalnym w sprawie niemieckiej szkoły jazdy A & G Fahrschul-Akademie GmbH przeciwko Finanzamt Wolfenbüttel (C-449/17).

  • Wniosek o wydanie tego orzeczenia złożony został przez niemiecki Bundesfinanzhof.

  • Podstawą orzeczenia jest Dyrektywa 2006/112/WE o wspólnym systemie podatku od wartości dodanej (VAT) a konkretnie jej art. 132 ust 1 lit i) i j), dotyczący zwolnienia od opodatkowania określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym w kontekście pojęcia kształcenia publicznego i wyższego oraz kursu nauki jazdy prowadzonego przez szkołę nauki jazdy.

  • W sprawie chodziło o to, że niemiecki fiskus odmówił szkole jazdy zwolnienia z VAT, ta zaś odwołała się do sądu, a sąd wystąpił do TSUE o wydanie decyzji.


Wyrokiem powyższym TSUE przesądził, że szkolenie kierowców nie jest rodzajem działalności edukacyjnej o charakterze powszechnym lub wyższym, nie ma charakteru czynności wykonywanej w interesie publicznym, zatem nie ma podstaw do zwolnienia tej działalności od opodatkowania VAT- em.
Jakie to ma konsekwencje dla Polski, a w szczególności dla kandydatów na kierowców i ośrodków nauki jazdy?


  • Jak dotąd polski resort finansów nie wydał oficjalnego stanowiska w tej sprawie, jednakże wspomniany wyrok jest wiążący dla wszystkich państw UE a więc i dla Polski, zatem może być podstawą do weryfikacji dotychczasowej sytuacji.

  • Dotąd bowiem, działalność polegająca na prowadzeniu kursów na prawo jazdy kat. B, C, D i E była zwolniona z VAT jako działalność usługowa kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, przede wszystkim ze względu na to, że wymóg posiadania prawa jazdy w procesie rekrutacji pracowników jest bardzo powszechny.


Zmiany w zakresie opodatkowania VAT dotyczące ośrodków nauki jazdy mogą spowodować wzrost cen kursów nauki jazdy o wartość doliczonego podatku, mogą też bardzo szeroko wpłynąć na politykę podatkową przedsiębiorców prowadzących ośrodki, umożliwiając, po spełnieniu szeregu wytycznych, odliczenia podatkowe, zwłaszcza od zakupionych lub leasingowanych pojazdów służących do szkolenia kandydatów na kierowców.

Wprowadzenie zmian w zakresie zwolnienia od VAT ośrodków nauki jazdy, ze względu na wiążący charakter wyroku TSUE, nie powinno być zaskoczeniem, jednak poczekajmy na oficjalne stanowisko Ministerstwa Finansów w tym przedmiocie.

Katarzyna Pisarek, adwokat.

tel: (+48) 608 224 625

e-mail: [email protected]

www.advocado.to
Szymon Janicki felietonista z działu Język angielski dla instruktorów
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0