Sejm przyjął wczoraj zmiany w ustawach, m.in. Prawie o ruchu drogowym autorstwa Ministerstwa Cyfryzacji. Oznacza to, że od 4 czerwca nie zaczną obowiązywać obostrzenia dla świeżo upieczonych kierowców.

W nowelizacji ustaw nie wskazano żadnej nowej daty wejścia w życie przepisów. Zamiast tego podzielono wdrożenie CEPiK-u 2.0 na etapy, a ministrowi cyfryzacji przyznano uprawnienie do ogłaszania wdrożenia poszczególnych etapów za pośrednictwem „komunikatów” publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Jednocześnie wskazano, że do czasu takiego wdrożenia – kiedykolwiek ono nastąpi – uzależnionych od niego przepisów „nie stosuje się”. Dotyczy to m.in. całego rozdziału 14 ustawy o kierujących pojazdami, poświęconego okresowi próbnemu.

Za nowelizacją ustaw głosowało 255 posłów, przeciw było 153, natomiast 26 wstrzymało się od głosu.

Teraz zostanie ona skierowana do Senatu, na koniec swój podpis musi złożyć prezydent.

jaz
Krzysztof Ledzion felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0