Pilski WORD pracuje nad wizerunkiem

samochody egzaminacyjne

Tylko w bieżącym roku WORD w Pile został uhonorowany aż dwoma prestiżowymi wyróżnieniami. Pierwszym z nich jest tytuł honorowy i statuetka Lidera Sukcesu, którą Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego otrzymał 29 stycznia br. Wyróżnienie to otrzymują firmy, przedsiębiorstwa, instytucje oraz osoby indywidualne, które w sposób szczególny przyczyniły się do promocji i rozwoju powiatu pilskiego.

Kolejną nagrodą, którą może poszczycić się pilski WORD, jest otrzymany 7 lutego br. tytuł „HIT Wielkopolski 2009” w kategorii Organizacja i Zarządzanie. Nagroda została przyznana za wkład, jaki ośrodek egzaminacyjny wniósł w poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zapewnienie obiektywnych warunków egzaminowania.

Konkurs „Wielkopolski Gospodarczo-Samorządowy Hit” jest jednym z najstarszych w Polsce przedsięwzięć promujących osiągnięcia gospodarcze, samorządowe i ekologiczne.

W latach poprzednich WORD w Pile również mógł poszczycić się sukcesami. – W zeszłym roku zostaliśmy uhonorowani certyfikatem „Wielkopolska jakość” – mówi Krzysztof Paszyk, zastępca dyrektora pilskiego WORD-u.

Nagrody z pewnością przyczynią się do poprawy wizerunku po niedawnej kontroli, która zdaniem komisji rewizyjnej sejmiku województwa wielkopolskiego wypadła źle. Komisja zasugerowała przez to zmianę na stanowisku dyrektora WORD-u, jednak marszałek województwa nie znalazł argumentów przemawiających za odwołaniem Zbigniewa Przeworka z tej funkcji, tłumacząc, że uchybienia nie zakłócają funkcjonowania ośrodka. Obecnie WORD naprawia nadszarpniętą reputację, czego przykładem są otrzymane w tym roku wyróżnienia.

 

Dodaj komentarz