Od 1 stycznia wprowadzona została minimalna stawka za godzinę z tytułu umowy-zlecenia i umowy o świadczenie usług. Wynosi ona 13 zł. Dodatkowo rząd postanowił podwyższyć minimalne wynagrodzenie dla pracowników. Teraz jest to już 2 tys. zł.

Nowe regulacje są ważne szczególnie dla właścicieli szkół jazdy w kontekście współpracujących z nimi instruktorów.


- Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej to spełnienie jednej z najważniejszych obietnic złożonych przez premier Beatę Szydło w exposé. Kończymy wreszcie z kilkuzłotowymi stawkami dla osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych - powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.


13 zł za godzinę


Co to w ogóle jest minimalna stawka godzinowa, która od 1 stycznia wynosi 13 zł? To nic innego niż minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Kogo ona obejmuje? Każdą osobę wykonującą działalność gospodarczą lub jej niewykonującą, która przyjmuje zlecenie lub świadczy usługi na podstawie umów albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności, także samozatrudnionych. Nie są nią objęte umowy o dzieło.


Wynagrodzenie zleceniobiorcy powinno być ustalone w umowie w taki sposób, żeby za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie było ono niższe niż wysokość minimalnej stawki godzinowej. Co ciekawe, zleceniobiorca nie będzie mógł zrzec się prawa do wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej ani przenieść go na inną osobę.


Czy wymagania dotyczące minimalnej stawki godzinowej będą obejmowały również umowy zawarte przed wejściem w życie nowelizacji ustawy, która ją powołała? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia, że tak. W odniesieniu do umów zawartych przed 1 września 2016 roku ustawa wprowadziła przepisy umożliwiające stronom przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia lub rozwiązanie umowy z uwagi na zmiany w wysokości kosztów ponoszonych przez stronę w związku z wejściem w życie nowych przepisów.


Surowe kary


W kwestii minimalnej stawki godzinowej pojawia się jeszcze inne pytanie. Jak powinna być potwierdzana liczba przepracowanych godzin? Kwestie te powinny być ustalone w umowie zawartej przez zleceniodawcę i zleceniobiorcę. A co w przypadkach braku umownych ustaleń co do sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług? Wówczas zleceniobiorca przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Podobnie jest w przypadku umowy zawartej w formie ustnej, jeżeli nie doszło do pisemnego potwierdzenia sposobu weryfikacji liczby godzin. W sytuacji braku takiego potwierdzenia, podstawą ustalenia liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług będzie stosowna informacja przedłożona przez zleceniobiorcę.


A kto będzie nadzorował przestrzegania przepisów? To obowiązek Państwowej Inspekcji Pracy. Za naruszenie przepisów dotyczących wprowadzanej stawki godzinowej przewidziano kary od 1 do 30 tys. zł.


Wzrasta płaca minimalna


Od 1 stycznia podwyższone zostało także minimalne wynagrodzenie. Teraz wynosi ono 2 tys. zł. Zostało wprowadzone na drodze rozporządzenia.


Oznacza to wzrost o 8,1 proc. (150 zł) w stosunku do 2016 roku (wtedy pensja minimalna wynosiła 1.850 zł brutto).


- Dzięki temu zmniejszy się różnica między wynagrodzeniem średnim a minimalnym. Zbliżymy się do pożądanych 50 proc. Dobra sytuacja na rynku pracy powinna przekładać się także na wzrost wynagrodzeń - komentuje minister Elżbieta Rafalska.


Co to jest płaca minimalna? To ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę.


Jakub Ziębka

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0