Złe gospodarowanie majątkiem oraz niewłaściwe zarządzanie zasobami ludzkimi w latach 2008-2016 - m.in. takie zarzuty wysunęła częstochowskiemu WORD-owi Najwyższa Izba Kontroli.

Najpoważniejszy zarzut dotyczy zakupu przez WORD budynku hotelowego za 2,1 mln zł netto. Tymczasem zlecona przez NIK wycena tej nieruchomości wykazała, że jej wartość wynosi 995 tys. zł. Najwyższa Izba Kontroli uważa, że negocjacje WORD-u ze sprzedawcą nie były dokumentowane, a cena, za którą ośrodek zakupił nieruchomość, została oparta na szacunku przeprowadzonym na podstawie wartości budynków innego typu i w innych lokalizacjach. Ponadto w chwili zakupu hotel obciążony był hipotecznie na kwotę 576 tys. zł.


Kontrolerzy wyliczają


„Już w 2010 roku, gdy przystąpiono do pierwszych rozmów o zakupie przedmiotowego hotelu, zastępca dyrektora WORD-u ds. technicznych i główna księgowa uznali cenę proponowaną przez sprzedawcę nieruchomości (2,2 mln zł) za znacznie zawyżoną. Osoby te w ciągu kolejnych miesięcy zostały zwolnione z pracy z powodu utraty zaufania” - czytamy w komunikacie NIK.


Ponadto kontrolerzy NIK stwierdzili również nieprawidłowości w innych obszarach działalności częstochowskiego WORD-u. Jakie? Kosztorysy umów-zleceń były sformułowane ogólnikowo. Nie pozwalały na precyzyjne określenie zakresu ilościowego danej umowy. Niejednokrotnie podpisywano umowy na te same zlecenia z tą samą datą i w tym samym okresie z różnymi wykonawcami. To utrudniało prawidłowe rozliczenia z poszczególnymi zleceniobiorcami. Dodatkowo WORD w Częstochowie miał prowadzić politykę zatrudnienia bez stosownych regulacji wewnętrznych. Rekrutację pracowników przeprowadzano bez konkursów i ogłoszeń publicznych, co zdaniem NIK rzuca cień na jej przejrzystość. WORD poniósł też stratę ponad 100 tys. zł wskutek odwołań do sądu za niezgodne z prawem wypowiedzenia pracy.


Dyrektor odpiera zarzuty


Zdaniem NIK do takiej sytuacji doprowadził faktyczny brak nadzoru nad zarządzaniem działalnością WORD-u. Przypomnijmy, że powinien go sprawować Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. W związku ze stwierdzonymi zarzutami prezes NIK skierował do prokuratora generalnego zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Śledztwo w tej sprawie prowadzi policja pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.


Mimo że dyrektor częstochowskiego WORD-u przebywa na urlopie zgodził się w rozmowie ze „Szkołą Jazdy” odnieść do podniesionych przez NIK zarzutów.


- Zakupiony przez nas hotel mieścił się w budynku, który użytkujemy. Zrobiliśmy to zgodnie z obowiązującą procedurą - wyjaśnia Marek Wawrzkiewicz, dyrektor WORD-u w Częstochowie. - Powołaliśmy rzeczoznawcę, który sporządził wycenę budynku i na tej podstawie prowadziliśmy negocjacje z właścicielem hotelu. Trudno mi komentować pracę fachowca. Nie wiem, dlaczego wyceny obu rzeczoznawców, powołanych przez nas i NIK, tak znacząco się różnią. Nie znam się na tym.


Oddalony sprzeciw


Dyrektor odniósł się także do oceny swojej polityki kadrowej.


- Zarzucono nam, że podczas szukania kandydatów do pracy nie rozpisywaliśmy konkursów. Jednak nie byliśmy do tego zobligowani, mogliśmy tak postępować, ale nie musieliśmy. A co do zwolnień - każdy pracodawca ma prawo do pozbycia się pracownika, jeśli źle wykonuje on swoje obowiązki. Ja z niego skorzystałem, a sądy podjęły takie, a nie inne decyzje. Nie wypada mi komentować ich wyroków.


Raport NIK-u z kontroli dotarł do WORD-u dwa miesiące temu. Ośrodek egzaminacyjny wniósł sprzeciw od tej decyzji, ale został on oddalony.


- Wiem, że toczy się śledztwo, ale nie byłem jeszcze przesłuchiwany. Pewnie jak wrócę z urlopu tak się stanie - mówił pod koniec sierpnia Wawrzkiewicz.


A jak do tej całej sytuacji odnosi się Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego? Umywa ręce.


- Zarząd Województwa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa powołuje dyrektora ośrodka oraz ustala wysokość jego wynagrodzenia - mówi Marcin Gaweł, kierownik referatu prasowego UMWŚ. -Odpowiedzialność za gospodarkę finansową i majątkową ponosi dyrektor WORD-u.


Jakub Ziębka

felietonista z działu
Shopping Cart
Koszyk jest pusty
Razem
0,00 
0