Powyższy obrazek prezentuje oznaczenie miejsca pozwalającego na naładowanie samochodu ekologicznego tj. hybrydy plug-in lub auta w pełni elektrycznego.

Oznakowanie to tzw. identyfikator, który musi spełniać następujące wymagania:

  • kształt elipsy o szerokości minimum 30mm z grubością linii wewnętrznej 3,2punktu,

  • symbol EV w elipsie

  • czarny kolor symbolu oraz linii na białym tle wewnętrznym


Projekt rozporządzenia Ministra Energii, który jest dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji przewiduje, że w przypadku oznakowania miejsc do tankowania samochodów z LPG, CNG i wodorem mają zastosowanie wytyczne zawarte w normie PN-EN 16942.
Według normy PN-EN 16942 w rombie powinno znajdować się oznaczenie H2 dla wodoru, CNG dla sprężonego gazu ziemnego, LNG dla skroplonego gazu ziemnego oraz LPG jeżeli auto w taką instalację będzie wyposażone.

Przepisy dotyczące symboliki EV wchodzą w życie po 6 miesiącach od daty ogłoszenia natomiast oznaczenia dotyczące aut spalinowych weszły w życie 12 października 2018 roku.


Kółko i literka E jako benzyna. Obok literki E znajdować się będą cyfry, które odpowiadają biokomponentom zawartych w benzynie. E5 to np. benzyna z maksymalną 5% zawartością biokomponentów - przed zmianą oznaczana jako PB95 lub PB98.


Kwadrat mający zaokrąglone rogi, a w środku litera B to olej napędowy (popularny diesel). Jeżeli w kwadracie będzie napis XTL oznacza to, że ten olej jest syntetyczny i nie został wykonany z ropy naftowej.


Paliwa gazowe oznaczone będą rombem. LPG - gaz płynny, CNG - sprężony gaz ziemny, LNG - skroplony gaz ziemny, H2 - wodór.


Oznaczenia dla aut ekologicznych - elipsa z symbolem EV w środku.



Nowe przepisy mają za zadanie ujednolicić system oznaczeń na stacjach europejskich. Wszystko po to, aby uniknąć pomyłek podczas tankowania czy też ładowania pojazdu.


Albin Sieczkowski, bloger motoryzacyjny.
Albin Sieczkowski felietonista z działu Felietony
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0