Dotychczas członkowie PZM otrzymywali korzystne zniżki na ubezpieczenia OC. Wystarczyło, aby pojazd miał więcej niż 25 lat. Wymagania niestety się zwiększyły.

Od teraz aby otrzymać zniżkę na OC nasze auto poza odpowiednim wiekiem musi także posiadać ono żółte tablice rejestracyjne.

Poza żółtymi tablicami musi być spełniony jeszcze co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) auto jest w myśl Ustawy Prawo O Ruchu Drogowym pojazdem zabytkowym, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się już w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a ponadto jest wpisany do inwentarza muzealiów,

b) auto ma co najmniej 25 lat, a rzeczoznawca samochodowy uznał go za pojazd unikatowy, mający szczególne znaczenie dla historii motoryzacji.

Jak informuje PZM zmieniają się zasady przyznawania zniżek na OC dla pojazdów zabytkowych.

  • Zmiany dotyczące zniżek wchodzą z dniem 19 grudnia 2018 roku.


Zniżki będą przyznawane dla właścicieli aut, które posiadają żółte tablice rejestracyjne z pięcioma znakami.

Zniżki na OC dotyczyć będą umów zawartych po 19 grudnia 2018 roku.

Kiedy w ogóle można przystąpić do rejestracji pojazdu jako zabytkowy?

  • samochód musi mieć minimum 25lat

  • model samochodu nie może być produkowany od 15 lat

  • samochód jest przynajmniej w 75% zgodny z oryginałem


Jako ciekawostkę dodam, że auto zabytkowe nie musi być dostosowywane do polskich wymogów technicznych. Jeżeli mamy więc ,,antyka" z USA czy Anglii to nie musimy go przerabiać na wersję europejską.

Albin Sieczkowski, bloger motoryzacyjny.
Albin Sieczkowski felietonista z działu Felietony
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0