Posłanka PO Małgorzata Niemczyk uważa, że kandydaci na kierowców powinni mieć możliwość więcej niż jednokrotnej zmiany położenia lusterek w autach egzaminacyjnych. Tadeusz Jarmuziewicz odpowiada: zmiany są niepotrzebne.

Zasady przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy regulują przepisy rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów. Zgodnie z przepisami wynikającymi z jednej tabeli dołączonej do rozporządzenia, jednym z podstawowych zadań realizowanych podczas egzaminu państwowego na prawo jazdy jest przygotowanie się do jazdy i sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy. Polega na właściwym przygotowaniu pojazdu do jazdy zarówno na placu manewrowym, jak i w ruchu drogowym. Opis sposobu wykonania tego zadania również jest jednoznacznie wskazany. Ważne jest właściwe ustawienie fotela, zagłówków, pasów bezpieczeństwa, sprawdzenie, czy drzwi pojazdu są zamknięte. Co ważne: w lewym lusterku egzaminowany powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem, w prawym ? prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem. Kandydat na kierowcę musi wykonać zadanie jeszcze przed jazdą po placu manewrowym. Możliwości poprawienia ustawienia lusterek tuż przed wyjazdem na obszar zabudowany już nie ma.


Poprawka to koniec egzaminu


A powinna - uważa Małgorzata Niemczyk, była siatkarka, mistrzyni Europy z 2003 r., a teraz posłanka Platformy Obywatelskiej. Interpelację w sprawie zmiany przepisów dotyczących samochodowych lusterek złożyła jeszcze pod koniec sierpnia. Co możemy w niej przeczytać?


Posłanka uważa, że obowiązujące zasady przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy kategorii B stwierdzają jedynie o właściwym ustawieniu lusterek oraz obszarze, jaki kierowca powinien w nich widzieć. „Niestety, regulacja ta daje możliwość nierzetelnym egzaminatorom do przerywania egzaminów, a tyczy się to w szczególności prób zmiany położenia lusterek przez egzaminujących np. przed wyjazdem z placu manewrowego po poprawnym wykonaniu manewru jazdy tyłem. Egzaminatorzy tłumaczą się tym, że w takim przypadku, jeśli egzaminujący zmieniają położenie lusterek po raz kolejny, oznacza to, że nie dopełnili obowiązku poprawnego ich ustawienia na początku egzaminu, nie zważając na stres, z jakim muszą zmierzyć się młodzi kierujący. W codziennym życiu, w czasie użytkowania samochodu, czasami wielokrotnie zmieniamy położenie lusterek zewnętrznych i wewnętrznych w zależności od zajętej pozycji bądź wykonywanych manewrów, aby nie doszło do uszkodzenia mienia właściciela auta lub innych właścicieli” ? czytamy w interpelacji. Posłanka pyta ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, czy w związku z planowaną nowelizacją ustawy o przepisach na prawo jazdy znajdzie się zapis o możliwości zmiany położenia lusterek więcej niż tylko na początku egzaminu, na przykład zaraz przed włączeniem się do ruchu drogowego.


Nie będzie żadnych zmian


Na odpowiedź ministerstwa trzeba było czekać do października. Udzielił jej sekretarz stanu Tadeusz Jarmuziewicz. „Chciałbym wskazać, że z dniem 19 stycznia 2013 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, które będą regulowały przedmiotową tematykę. W przedmiotowych przepisach niezmieniony został sposób przeprowadzania zadania: przygotowanie do jazdy w zakresie sposobu ustawienia lusterek na egzaminie państwowym na prawo jazdy”. Dlaczego? „W mojej ocenie przedmiotowe zadanie egzaminacyjne oraz kryteria jego wykonania przyczyniają się do kształtowania właściwych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego zachowań przyszłych kierowców” - odpowiada Jarmuziewicz. Sekretarz stanu podkreślił także, że nie widzi uzasadnienia dla podejmowania działań zmierzających do zmiany obowiązującego prawa w tym zakresie.


Podsumowując: nic się w kwestii lusterek nie zmieni. Jakiekolwiek poprawki są z punktu widzenia przepisów niedopuszczalne.


 


Jakub Ziębka


 

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0