Listopad Nr 11/2009 (47)

TĘ CISZĘ MOŻNA PRZERWAĆ?. Mijają lata, a oczekiwanych zmian w polskim modelu edukacji kierowców nie widać. Kompleksową reformę coraz częściej zastępują doraźne „sztukowania” za pomocą ministerialnych rozporządzeń. Wydaje się, że kwestia szkoleń kierowców jest traktowana w Polsce marginalnie. O przyczynach opieszałości w pracach nad ustawami, modernizującymi stan kształcenia w zakresie uzyskiwania prawa jazdy wszystkich kategorii rozmawiamy z posłem na Sejm RP, członkiem sejmowej Komisji Infrastruktury – Arkadiuszem Litwińskim.

SZKOŁY JAZDY ZAPŁACĄ VAT
Projekt zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, który przedstawiło Ministerstwo Finansów, przewiduje wyłączenie szkół nauki jazdy ze zwolnienia z podatku VAT. Ministerstwo przedstawiło już projekt nowelizacji tej ustawy, wprowadzono m.in. zmiany w art. 43. Nowe przepisy wyłączają kursy prawa jazdy z usług zwolnionych z podatku VAT. Urzędnicy tłumaczą to koniecznością dostosowania klasyfikacji statystycznej oraz zapewnienia zgodności z przepisami unijnej dyrektywy (2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006) w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.
PRZEGONIĆ „ELKI”
Niektórzy posłowie na Sejm RP znów dali popis ignorancji, populizmu i totalnej pogardy dla zdrowego rozsądku: chcą wprowadzić możliwość zakazu wjazdu „eLek” do centrów miast i namawiają do tego samorządowców. Ponoć pracują nad tym sejmowi prawnicy. Branżowców nikt nie pyta o zdanie.
SYMULATOR KONTRA NIEPRECYZYJNE ZAPISY
Przez niefortunny zapis w ustawie transporcie drogowym większość urzędów wojewódzkich nie ma pewności, czy OSK, dysponując symulatorem, nie muszą już zlecać jazd ośrodkowi doskonalenia techniki jazdy, by przeprowadzać zajęcia praktyczne w ramach kwalifikacji wstępnej.

1 komentarz do “Listopad Nr 11/2009 (47)”

  1. Pingback: amazon mushrooms effects

Dodaj komentarz