Z roku na rok w Polsce działa coraz mniej ośrodków szkolenia kierowców. Pod koniec 2015 roku było ich już niespełna 6 tys. A jeszcze kilka lat temu prawie 4 tys. więcej…

Najnowsze dane dotyczące liczby ośrodków szkolenia kierowców wpisanych do rejestru przedsiębiorców można wyłuskać z odpowiedzi na zapytanie grupy posłów ugrupowania Kukiz ’15, którą udzielił wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit.


Zostało mniej niż 6 tys. szkół


Wynika z niej, że 31 grudnia 2015 roku (najnowsze dane) w Polsce działało 5997 szkół jazdy. Najwięcej w województwie wielkopolskim (806 ośrodków), mazowieckim (738), śląskim (624), dolnośląskim (492) i małopolskim (480). Z kolei najmniej przedsiębiorców zajmujących się szkoleniem kierowców było w województwach opolskim (140), podlaskim (147), świętokrzyskim (181), lubuskim (220), warmińsko-mazurskim (241) i lubelskim (270).


Porównując te dane do tych, które jeszcze niedawno, bo dwa lata temu, zbierał Instytut Transportu Samochodowego, widać wyraźnie, że liczba ośrodków szkolenia kierowców dramatycznie się zmniejszyła. Bo jeszcze w lipcu 2014 roku liczba aktywnych ośrodków szkolenia kierowców wyniosła 8941. Mało tego, było ich aż o 754 mniej niż na początku 2013 roku. Wtedy liczba ośrodków wynosiła 9695. Taką tendencję można było zaobserwować w każdym województwie. Największy procentowy spadek liczby OSK zanotowano w tamtym okresie (styczeń 2013 - lipiec 2014) w województwach: podlaskim - 14,2 proc. (zamkniętych zostało 35 ośrodków), opolskim - 10,7 proc. (23), śląskim i zachodniopomorskim - 10,5 proc. (zamknięto odpowiednio 114 i 52 szkoły) oraz małopolskim - 10,4 proc. (79). Z kolei najmniejszy - w mazowieckim - 2,2 proc. (zamknęły się 24 szkoły), łódzkim - 2,3 proc. (14), świętokrzyskim - 3,9 proc. (11) i lubelskim - 4 proc. (19).


Dramatyczny spadek


Wynika z tego, że od stycznia 2013 roku do grudnia 2015 roku ubyło w Polsce aż 3698 ośrodków szkolenia kierowców. A z kolei od lipca 2014 roku do grudnia 2015 roku - 2944 szkoły jazdy!


A jak wygląda spadek liczby OSK, jeśli spojrzymy na poszczególne województwa? Też spektakularnie. W przeciągu niecałego półtora roku (od lipca 2015 do grudnia 2015 roku) w województwie wielkopolskim zakończyło działalność 465 szkół jazdy, mazowieckim - 347, śląskim - 345, dolnośląskim - 222, a małopolskim - 204.


Najmniejsze różnice w liczbowym, a nie procentowym spadku widać z kolei w województwie opolskim (52 szkoły mniej), podlaskim (64), lubuskim (70) )i świętokrzyskim (91).


Instruktorzy w odwrocie


Zmniejszająca się liczba działających ośrodków szkolenia kierowców nie pozostaje bez wpływu na czynnych zawodowo instruktorów. Nic zatem dziwnego, że tutaj także obserwujemy tendencję spadkową. Z odpowiedzi na zapytanie poselskie możemy się także dowiedzieć, że 31 grudnia 2015 roku do ewidencji instruktorów w Polsce było wpisanych ok. 25 800 osób wykonujących ten zawód. Z kolei według danych Instytutu Transportu Samochodowego, 31 grudnia 2010 roku zarejestrowanych było 45.261 instruktorów nauki jazdy, 31 grudnia 2011 roku - 46.385, 31 grudnia 2012 roku - 47.812, 19 stycznia 2013 roku (dzień wejścia w życie nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami) - 47.980, 12 grudnia 2013 roku - 46.482, 1 lipca 2014 roku - 42.755.


Wynika z tego, że od lipca 2014 roku do grudnia 2015 roku liczba zarejestrowanych instruktorów spadła o 17 tys.!


Wzrasta liczba PKK


Tylko jedno zestawienie ujęte w odpowiedzi, której posłom ugrupowania Kukiz ’15 udzielił Jerzy Szmit, może napawać optymizmem. Dotyczy ono liczby profili kandydatów na kierowców (PKK) wydanych w latach 2013 - 2015. Trzy lata temu wygenerowano ich zaledwie 469.102, w 2014 roku - 693.790, w 2015 już 810.331. Znaczy to, że liczba osób, które wybierają się na kurs prawa jazdy, od jakiegoś czasu systematycznie rośnie.


Jakub Ziębka

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0