Krajowa Izba Odwoławcza przychyliła się do najważniejszych zarzutów warszawskiej firmy Decsoft, która złożyła odwołanie do niektórych zapisów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu na wdrożenie systemu teleinformatycznego ogłoszonego przez MORD w Krakowie.

Postępowanie nie dotyczy tylko jednego wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego. Razem z Krakowem w przetargu uczestniczy 14 innych WORD-ów: Biała Podlaska, Bielsko - Biała, Chełm, Częstochowa, Katowice, Kielce, Krosno, Lublin, Nowy Sącz, Przemyśl, Rzeszów, Tarnobrzeg, Tarnów i Zamość.


Zarzuty


O co chodzi firmie Decsoft? Między innymi o sprawę połączenia systemu mającego działać w WORD-ach z tym funkcjonującym w starostwach, gdzie wykonawcą jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Warszawska spółka wskazuje, że nie podane zostały żadne szczegóły techniczne, które pozwalałyby połączyć się z rozwiązaniem PWPW, czyli SI Kierowca. Dodatkowo zamawiające WORD-y nie zobowiązały się do dostarczenia informacji potrzebnych do integracji obu systemów ani do współpracy w tym zakresie. Bez tych danych nie możemy przygotować swojej oferty, w tym propozycji cenowej - pisze w uzasadnieniu Decsoft.


Warszawska spółka argumentuje także, że WORD-y nie mogą żądać od wykonawcy zaświadczenia o możliwości integracji systemów w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego i starostwach powiatowych. Ten drugi jest bowiem w rękach PWPW, które może nie chcieć współpracować. Dlatego zdaniem Decsoftu jest to faworyzowanie podmiotu, który posiada prawa autorskie do rozwiązania SI Kierowca (PWPW - red), czyli naruszenie zasad uczciwej konkurencji.


KIO podziela zdanie Decsoftu


Co na to Krajowa Izba Odwoławcza? W uzasadnieniu wyroku możemy przeczytać, że na podstawie SIWZ rzeczywiście nie można wycenić kosztów integracji systemu mającego działać w WORD-ach z tym funkcjonującym w starostwach, a także (co najważniejsze - red) jednoznacznie założyć, że PWPW nie ma prawa odmówić zawarcia umowy cywilnoprawnej wykonawcy. Zdaniem KIO, WORD-y mogły samodzielnie uzgodnić albo wynegocjować warunki udostępnienia przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych informacji niezbędnych do zintegrowania obu rozwiązań informatycznych. Jeśli zakończyłoby to się fiaskiem, trzeba „rozważyć możliwość zlecenia PWPW stworzenia rozwiązania informatycznego służącego do pobierania i aktualizacji danych PKK, które byłoby udostępnione wykonawcom w niniejszym postępowaniu wraz z opisem wymagań technicznych i formalnoprawnych, jakie musi spełniać ich system informatyczny, w celu współpracy z przekazanym rozwiązaniem informatycznym” - czytamy w uzasadnieniu KIO. Krajowa Izba Odwoławcza zauważyła ponadto, że WORD-y nie mogły - tak jak w specyfikacji przetargowej - żądać od oferentów szukania takich informacji na swoją rękę.


Sąd czy zmiana specyfikacji?


Przechylenie się KIO do zarzutów firmy Decsoft poważnie komplikuje życie 15 WORD-om, które wspólnie stanęły w przetargu. Co dyrektorzy wojewódzkich ośrodków mogą teraz zrobić? Zmienić SIWZ lub zaskarżyć decyzję Krajowej Izby Odwoławczej do sądu. Pierwsza opcja zakłada negocjacje z PWPW i uzyskanie od nich informacji niezbędnych do integracji systemu działającemu w starostwach. Patrząc na wcześniejsze próby ITS, który domagał się od Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych dostępu do PKK, może to okazać się wyzwaniem niezwykle trudnym. Druga opcja to zaskarżenie wyroku KIO do sądu. Tutaj jednak, w przypadku przegrania sprawy, trzeba liczyć się z poniesieniem kosztów prowadzenia postępowania. Te mogą być naprawdę wysokie.


Decyzja 15 WORD-ów powinna zapaść jeszcze w tym tygodniu. Na razie rozważane są obie opcje działania.


Kolejne odwołanie


Sprawną organizację przetargu komplikuje dodatkowo fakt, że swoje wątpliwości do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wyraziła także Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Wyrażając się precyzyjniej, zarzuty dotyczą zmian w pierwotnej specyfikacji, które WORD-y dokonały jeszcze przed wyrokiem KIO, w obawie przed kolejnymi odwołaniami. Zdaniem PWPW, stawia to pod znakiem zapytania możliwość skutecznego złożenia przez nich oferty na system teleinformatyczny w WORD-ach.


O co chodzi Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych? O realizację żądania wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, żeby każda firma starająca się o kontrakt pozyskała od PWPW oświadczenie o możliwości integracji systemów informatycznych. W ocenie PWPW taki zapis w SIWZ byłby naruszeniem zasady równego traktowania wykonawców. Dlaczego? „Zgodnie z zasadą równości zamawiający zobowiązany jest do żądania tożsamych działań od wszystkich wykonawców w trakcie prowadzonego postępowania, podczas gdy w tym wypadku narzuca jednemu wykonawcy dodatkowe wymaganie. Jednocześnie żądanie pozyskania przez oferentów oświadczenia od innego oferenta będącego potencjalnym konkurentem w pozyskaniu zamówienia będącego przedmiotem postępowania przetargowego stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji.


Zamawiający zobowiązany jest stawiać jednakowe wymagania wszystkim oferentom - tym samym uzależniając udział wykonawców w postępowaniu od decyzji jednego z wykonawców Zamawiający dyskryminuje tego wykonawcę, faktycznie pozbawiając odwołującego rnożliwości udziału w postępowaniu i pozyskania zamówienia w tym postępowaniu - czytamy w odwołaniu PWPW, które 31 października zostało przesłane do KIO. Odpowiedzi Krajowej Izby Odwoławczej jeszcze nie ma.


Jakub Ziębka


 


 

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0