Ze statystyk policyjnych wynika, że za kierowanie pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym oraz przewożenie pasażerów w liczbie przekraczającej ilość miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym, prawo jazdy jazdy straciło już prawie 10 tys. osób! Chodzi o okres pomiędzy 18 maja, a 30 sierpnia.

W pierwszym przypadku prawo jazdy na trzy miesiące straciło 9 549 kierowców, w drugim - 153 osoby.


Najwięcej praw jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h, bo aż 1 622, zatrzymali piratom drogowym stołeczni funkcjonariusze. Dalsze miejsca w tym niechlubnym rankingu zajęły województwa: świętokrzyskie (1 041 praw jazdy), mazowieckie (854) oraz wielkopolskie (840).


Warto pamiętać, że jeśli osoba będzie kierowała pojazdem pomimo wydania decyzji administracyjnej o zatrzymaniu prawa jazdy, okres administracyjnego zatrzymania prawa jazdy zostanie wydłużony do sześciu miesięcy. Mimo to 158 osób zdecydowało się wsiąść za kierownicę pomimo zatrzymanych czasowo uprawnień do kierowania pojazdem, a dziewięć osób zlekceważyło nawet wydłużony termin zatrzymania prawa jazdy. W nowych realiach prawnych starosta wydaje w stosunku do tych osób decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, co z jednej strony oznacza konieczność wyrobienia prawa jazdy od podstaw, a z drugiej, że dalsze lekceważenie będzie stanowiło przestępstwo z art. 180a kodeksu karnego.


To samo przestępstwo (art.180 a kk) popełniają także inni kierowcy, którym w drodze decyzji administracyjnej w przeszłości cofnięte zostało uprawnienie do kierowania, a mimo to zdecydowali się kierować pojazdem. Dotychczas zatrzymano aż 3 678 takich osób.


red

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0