Już od września w Zielonej Górze będzie można podstawić na egzamin kat. B auto ośrodka szkolenia kierowców. Na razie chętny jest jeden ośrodek.

Dyrekcja Zielonogórskiego WORD-u od września umożliwia szkolenie na kat. B na samochodach podstawionych przez ośrodki szkolenia kierowców. To wynik porozumienia zawartego 25 marca pomiędzy WORD-em a oddziałem terenowym Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców. Pomimo wcześniejszego entuzjazmu ze strony OSK, ostatecznie zainteresowanie wyraził tylko ośrodek Eugeniusza Kubisia, inicjatora całego przedsięwzięcia. - Jest to wynik braku pieniędzy i kursantów - mówi Kubiś. - Właściciele OSK myślą o redukowaniu liczby samochodów. Ja zdecydowałem się na okamerowanie jednego fiata Grande punto i to na razie wystarczy. Koszt doposażenia to ponad 7 tys. zł.


Jakie wyposażenie musi posiadać samochód, aby został dopuszczony do egzaminowania? Jak czytamy w umowie, pojazdy muszą spełniać wymogi przewidziane dla pojazdów wykorzystywanych do prowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kat. B przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami. Właściciele muszą zadbać, aby samochody, oprócz tego, że są dopuszczone do ruchu i spełniają wymagania określone w przepisach w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, były wyposażone w instalację i urządzenie techniczne służące do zapisu obrazu i dźwięku w celu rejestracji przebiegu egzaminu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. To jednak nie wszystko. Samochód nie może być starszy niż 5-letni licząc od daty pierwszej rejestracji. Ma to zapobiec podstawianiu przez ośrodki do egzaminu wyeksploatowanych, kilkunastoletnich samochodów.


O przygotowaniach do egzaminu na samochodach OSK rozmawiamy z Rafałem Gajewskim, dyrektorem WORD-u w Zielonej Górze.


Maciej Piaszczyński: - Od kiedy kursanci będą mogli zdawać egzamin na pierwszym samochodzie OSK?


Rafał Gajewski: - OSK Motorex w dniu dzisiejszym (29 sierpnia - przyp. red.) wyposaża swój pojazd w system rejestracji przebiegu egzaminu. Po zakończeniu montażu przeprowadzimy próbę nagrania i odtwarzania. Następnie wspólnie dokonamy przeglądu pojazdu, wypełniając załącznik do umowy, czyli „Kartę systemu technicznego i wyposażenia pojazdu”. Jeżeli wszystko będzie OK, to czekamy na pierwszego zdającego.


- Dlaczego pana zdaniem zgłosił się tylko jeden ośrodek?


Działa zapewne siła przyzwyczajenia do utartych procedur i chęć przyjrzenia się jak to zafunkcjonuje. Myślę też, że dla większości OSK będzie to na razie przedsięwzięcie nieopłacalne lub kłopotliwe w realizacji.


- Proszę powiedzieć, jak taki egzamin będzie wyglądał w praktyce?


Egzamin ten nie będzie niczym się różnił od egzaminów na pojazdach WORD. Oprogramowanie stosowane przez WORD Zielona Góra dostarczone przez PWPW umożliwia obsługę pojazdów własnych OSK na egzaminie. Istota sprawy polega na tym, że pojazd OSK staje się jakby częścią infrastruktury WORD i weryfikowana jest jego dostępność do przeprowadzenia egzaminu. Skutkiem tego nie może dojść do sytuacji wylosowania kolejnej osoby na ten sam pojazd, jeżeli egzamin na nim nie został zakończony. Pojazd nie jest „przywiązany” do konkretnego egzaminatora, a jedynie do osoby egzaminowej.


Drobna różnica występuje przy zapisie na taki egzamin, gdzie dodatkowo wprowadzamy nr rejestracyjny pojazdu OSK co wiąże pojazd z konkretnym „osobo-egzaminem”, ale nie z egzaminatorem. W rozmowach z Panem Eugeniuszem Kubisiem sugerujemy, aby na jedną godzinę zapisywać maksymalnie 3 osoby, bowiem będą one kolejno losowane po zakończeniu egzaminu przez poprzednią (dla zachowania ciągłości wykorzystania pojazdu). Możliwe jest też zapisywanie po 1 osobie np. co godzinę. W interesie OSK jest organizowanie „dnia egzaminacyjnego” dla kilku zdających, a w pozostałe dni samochód może służyć do prowadzenia szkolenia. Taka organizacja byłaby też bardziej wygodna dla WORD (obsługa monitoringu w pojeździe).


- Czy WORD jest już w pełni gotowy do obsługi samochodów egzaminacyjnych podstawianych przez OSK?


Tak, jesteśmy w pełni gotowi, wiemy też, że w Motorexie są pierwsze osoby chętne na taki egzamin. Korzystając z okazji chcę podkreślić, że tym samym WORD Zielona Góra wywiązał się w całości z porozumienia zawartego ze środowiskiem OSK pod egidą Wicemarszałka Województwa Lubuskiego w kwietniu br.


Maciej Piaszczyński


 

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0