Get into the car/ get out of the car

wsiadać do samochodu/ wysiadać z samochodu

tutaj zatrzymamy się na dłużej: w języku polskim słowo „wsiadać/ wysiadać” ma charakter uniwersalny, jest używane niezależnie od środka transportu, np. „wsiadać do samochodu, wsiadać do samolotu”. Z kolei w języku angielskim:

  • wsiadać do samochodu/ ciężarówki/ taksówki:  get into the  …. car/ truck/ taxi
  • wsiadać do samolotu/ autobusu/ autokaru/ wejść na statek/ prom : get on the …. plane/ bus/ coach / ship/ ferry
  • wsiadać na rower/ motocykl: get on the bicycle/ get on the motorbike.

I „wysiąść”:

  • wysiadać/ wyjść z samochodu/ ciężarówki/ taksówki: get out of the … car/ truck/ taxi
  • wysiadać/ wyjść z samolotu/ autobusu/ autokaru/ zejść ze statku/ promu: get off the … plane/ bus/ coach/ ship/ ferry
  • zsiadać z roweru/ motocyklu/ motoroweru: get off the bicycle/ motorbike/ moped.

Dlatego:

Please, get into the car and prepare for driving- Proszę wsiąść do samochodu i przygotować się do jazdy.

Before you get out of the car, you need to check if nobody is approaching from behind- Zanim wysiądziesz z samochodu musisz sprawdzić czy nikt nie zbliża się z tyłu.

Dodaj komentarz