#DriveMoreEnglish: overtaking

zakaz wyprzedzania

CZYTAJCIE? SŁUCHAJCIE/ POWTARZAJCIE

Can you see the ‘no overtaking’ sign? Don’t even try to overtake the vehicle in front of you – Widzisz znak zakazu wyprzedzania? Nawet nie próbuj wyprzedzać pojazdu jadącego przed tobą.

There is the ‘end of the overtaking restriction’ sign in a hundred meters. You may prepare for the overtaking maneuvre – W odległości 100 metrów jest znak “koniec zakazu wyprzedzania”. Możesz przygotować się do manewru wyprzedzania.

Slow down, keep the distance from the preceding vehicle. The ‘no overtaking ‘ sign is mandatory – Zwolnij, utrzymuj odległość za jadącym przed tobą samochodem. Znak zakazu wyprzedzania obowiązuje!

 

Wasze komentarze (0)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now Button
  • Brak produktów w koszyku.