Warszawski Instytut Transportu Drogowego wygrał przetarg na przeprowadzenie badania zachowań i wzajemnych relacji pieszych i kierowców. Ministerstwo Infrastruktury zainwestuje w badania kwotę 350 000 złotych.

Badaniami objęte zostaną małe miejscowości, a także średnie i duże miasta. Osoby prowadzące badania mają także być obecne w terenie niezabudowanym. Zwracać będą uwagę na zachowania pieszych na drodze oraz jak reagują na siebie nawzajem piesi i kierowcy w okolicy- i na przejściach dla pieszych.

Ministerstwo Infrastruktury oczekuje, że Instytut Transportu Drogowego zbierze dane na temat m.in. następujących zachowań pieszych:

  • używanie telefonu komórkowego

  • przechodzenie przez jezdnię w miejscach niedozwolonych

  • reakcje na sygnalizację świetlną


Kluczowym zagadnieniem w statystycznym badaniu relacji między kierowcami a pieszymi będzie otrzymanie danych dotyczących ustępowania pierwszeństwa pieszym, z uwzględnieniem reakcji kierowcy na pieszych:


  • zbliżających się do przejścia

  • oczekujących na możliwość wejścia na jezdnię.


Analizie poddane mają być także informacje o pieszych wchodzących na przejście bez zastanowienia i zwrócenia uwagi na otaczający ich ruch uliczny, sytuację na jezdni. 

Wytyczne określają także warunki, w których przeprowadzone zostaną badania:

  • dobra widoczność w warunkach naturalnego dziennego oświetlenia

  • udział pojazdów ciężkich w ruchu nie może przekraczać 30%

  • lokalizacja: miejsca, w których nie występują utrudnienia w ruchu drogowym, np. roboty drogowe


Wpis opracowany na podstawie treści dokumentu:"Przeprowadzenie ogólnokrajowych badań zachowań pieszych oraz relacji pieszy-kierowca wraz  z  przedstawieniem wyników z badań", dostępnego na stronie infrastruktura.bip.gov.pl
Szymon Janicki felietonista z działu Język angielski dla instruktorów
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0