Czy piesi powinni móc przechodzić przez jezdnię na czerwonym świetle?

Paweł Szramka, poseł Kukiz 15 skierował interpelację do ministra infrastruktury, ministra sprawiedliwości oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji, w  sprawie umożliwienia pieszym przechodzenia przez jezdnię na czerwonym świetle w sytuacji, w której nie stanowi to niebezpieczeństwa.

W interpelacji czytamy, min. 

  • Obywatel ma prawo decydować o wkroczeniu na jezdnię.
  • Nasze prawo należy do jednego z nastawionych najbardziej restrykcyjnie do zachowań pieszych w całej Europie.
  • W skrajnych przypadkach doprowadza to do karania pieszych za przejście przez jedną jezdnię ulicy jednokierunkowej lub przez pustą ulicę w godzinach wieczornych lub nocnych.
  • Czy przewiduje się dostosowanie Kodeksu wykroczeń do kultury społeczeństwa polskiego?
  • Nasze społeczeństwo w niczym nie odbiega od społeczności krajów europejskich, jeśli chodzi o kulturę ruchu drogowego.
  • Nie ma zatem uzasadnienia do stosowania jednego z najbardziej restrykcyjnych kodeksów na kontynenci

Dodatkowo, poseł stwierdza, że kwota mandatu za przechodzenie na czerwonym świetle powinna być wyższa niż obecnie, jeśli czyn spowoduje jakiekolwiek zagrożenie w ruchu drogowym: zarówno dla innych uczestników, jak i samego pieszego. Obecnie grzywna wynosi 100 zł.

Marek Chodkiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury odpowiedział:

Zastosowanie na przejściu dla pieszych sygnalizacji świetlnej stanowi dodatkowe rozwiązanie pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo jego użytkowników. Biorąc pod uwagę ilość zdarzeń drogowych, w tym ze skutkiem śmiertelnym, z udziałem pieszych do których dochodzi corocznie na polskich drogach, wydaje się, że proponowane w interpelacji rozwiązanie prawne nie wpłynie w żaden sposób na poprawę stanu bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, wręcz przeciwnie – mając na uwadze, że zastosowanie takiego rozwiązania wymaga bardzo wysokiej kultury w relacjach kierowca-pieszy – może skutkować zwiększeniem liczby wypadków i kolizji z udziałem pieszych.

Wasze komentarze (2)

Dodaj komentarz

Call Now Button
  • Brak produktów w koszyku.