Czy jak straciłeś kat. B to pojeździsz ciężarówką? Jest wyrok Sądu Najwyższego

dokument prawo jazdy + kluczyk do samochodu

Według wyroku SN, który przedstawiła „Gazeta Prawna:, jeżeli sąd orzekł o zakazie prowadzenia pojazdów, do kierowania którymi potrzebne jest prawo jazdy kategorii B, to kierowca nie dostanie dokumentu w zakresie innych kategorii, ale też zakaz nie rozciąga się na te uprawnienia, które wcześniej posiadał.

Sąd przyglądał się sprawie kierowcy citroena berlingo, który został zatrzymany, gdy jechał pod wpływem alkoholu. Oskarżono go o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości i sąd rejonowy wymierzył mu 2 tys. zł grzywny. Poza tym orzekł zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 lat z wyłączeniem takich, do których prowadzenia wymagane jest prawo jazdy kategorii C+E (samochody ciężarowe łącznie z przyczepą). Wyrok zaskarżył prokurator rejonowy. Podnosił, że art. 12 ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 r. nr 30, poz. 151 ze zm.) zakazuje ubiegania sie? i wydania osobie, co do której sąd prawomocnie orzekł zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, uprawnien? w zakresie kategorii C+E w okresie obowia?zywania zakazu prowadzenia pojazdów kategorii B.

Sa?d okre?gowy, do którego trafiła apelacja, nabrał wątpliwości, czy zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony z wyłączeniem pewnej ich kategorii stoi w sprzeczności z ustawą o kierujących pojazdami. Przedstawił więc to zagadnienie prawne Sądowi Najwyższemu.

W uzasadnieniu pytania powołał sie? na wyroki wojewódzkich sa?dów administracyjnych w Poznaniu (sygn. akt III SA/Po 834/13) i Olsztynie (sygn. akt II SA/Ol 337/13).

Jak czytamy w „Gazecie Prawnej” – W pierwszym z nich wyraz?ono pogla?d, z?e cofnie?cie uprawnienia w okres?lonym zakresie musi uwzgle?dniac? dalsze ograniczenia ustawowe. Dokument nie moz?e byc? wydany osobie ubiegaja?cej sie? o wydanie prawa jazdy kategorii C i C+E w okresie obowia?zywania zakazu prowadzenia pojazdów odnośnie do kategorii B. Zdaniem sa?du fakt, z?e kierowca takie uprawnienia już posiadał przed wydaniem wyroku, nie oznacza, z?e w trakcie obowia?zywania tego zakazu moz?e prowadzic? pojazdy, do kierowania którymi powinien posiadac? uprawnienia kategorii C, C+E. Sa?d nie musiał zatem orzekac? o zakazie prowadzenia samochodów okres?lonych w prawie jazdy kategorii C, C+E, gdyz? zakaz ten wynika z ustawy. W ocenie olsztyńskiego sądu przepis nie ma jednak zastosowania do osób juz? posiadaja?cych uprawnienia do kierowania pojazdami.

Co na to Sa?d Najwyz?szy? Wyjaśniono, że sąd orzeka o zakazie prowadzenia pojazdów, określając jednocześnie, jakiego rodzaju pojazdów zakaz dotyczy, i dopiero to orzeczenie stanowi podstawę do cofnięcia uprawnień przez właściwy organ administracji. Organ ten nie może rozszerzyć ani zawęzić orzeczonego zakazu. Sa?d zalez?nie od okolicznos?ci konkretnej sprawy decyduje więc o zakresie zakazu. Dokonuje tego przez wymienienie rodzajów pojazdów obje?tych zakazem lub przez wyła?czenie spod orzeczonego zakazu pojazdów danego rodzaju. Następnie przesyła odpis wyroku odpowiedniemu organowi administracji rza?dowej lub samorza?du terytorialnego włas?ciwemu dla miejsca zamieszkania skazanego. Organ zobowia?zany jest z kolei cofna?c? uprawnienia oraz nie moz?e wydac? tych uprawnien? w okresie obowia?zywania zakazu. Dotyczy to zatem osób, które dopiero ubiegaja? sie? o wydanie prawa jazdy, a nie ma zastosowania do osób, które posiadaja? okres?lone uprawnienia do prowadzenia pojazdów.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

 

Wasze komentarze (1)

  1. Pitu, pitu. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, kilka razy podkreślało co innego. Resorty nie potrafią się dogadać w kwestii ujednolicenia przepisów, a my musimy z tym żyć. Wyroki nie wiążą, rozstrzygają w konkretnej sprawie, więc nic to nie przesądza.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  • Brak produktów w koszyku.