Akredytacja kuratora oświaty jest nie tylko potwierdzeniem najwyższej jakości kształcenia, ale też możliwością zdobycia dodatkowych punktów w procesach przetargowych, co wiąże się z okazją zwiększenia przychodów ośrodka i wzrostu jego konkurencyjności. 19 lutego 2014 roku posłowie przegłosowali poprawkę do projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, pozwalającej na uzyskanie statutu tzw. SUPER OSK na poszczególne kategorie. Do tej pory ośrodek chcący uzyskać poświadczenie spełnienia dodatkowych wymagań musiał szkolić we wszystkich kategoriach. Prawdopodobnie SUPER OSK będzie mógł zostać ośrodek szkolący tylko w ramach jednej kategorii. W takiej sytuacji akredytacja znowu zyskuje na znaczeniu, gdyż jest ona jednym z warunków w procesie ubiegania się ośrodka o miano SUPER.  

Dlaczego akredytacja?


Akredytacja jest potwierdzeniem przez kuratora oświaty spełniania przez ośrodek wszystkich wymogów niezbędnych do uzyskania potwierdzenia wysokiej jakości kształcenia. W następstwie uzyskania akredytacji placówka oferuje kursantom szeroki wachlarz szkoleń i dostęp do nowoczesnych metod kształcenia. Posiadanie akredytacji wiąże się także z aktywizacją personelu do podnoszenia kwalifikacji, usprawnia organizację wewnątrz firmy oraz wpływa na wzrost zaufania do placówki, która pozycjonuje się wyżej od konkurencji. Ponadto ośrodek akredytowany ma większe szanse w przetargach na szkolenie kierowców organizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy, otrzymując gratyfikację w postaci dodatkowych punktów.


Wymagania


Ośrodek powinien zapewniać salę wykładową wyposażoną w środki dydaktyczne, prowadzić zajęcia z zastosowaniem technik komputerowych i sieci teleinformatycznych, zatrudniać wykwalifikowaną kadrę, której praca winna być systematycznie poddawana ocenie, zapewniać warunki doskonalenia zawodowego pracowników. Ponadto musi spełniać warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, wykorzystywać nowoczesne metody kształcenia, dokonywać jego ewaluacji i systematycznie dążyć do poprawy jakości oferowanych usług.


Dokumentacja wysyłana do kuratora oświaty powinna zawierać wniosek, własną ocenę działalności placówki wraz z pięcioma załącznikami, zaświadczenie o wpisie placówki do ewidencji działalności gospodarczej, statut placówki kształcenia ustawicznego lub informację o organizacji i zakresie prowadzonej działalności oraz dowód wniesienia do kuratorium oświaty opłaty akredytacyjnej. Należy jednak pamiętać, że jest to tylko część koniecznej do przygotowania dokumentacji. Zakres materiałów do przygotowania jest znacznie szerszy. Obejmuje on m.in. programy szkoleń spełniające wymogi kuratorium, dokumentację ewaluacyjną, czy dokumentację kadry.


Zwróć się do stowarzyszenia KIEROWCA.PL


Wypełnienie dokumentacji akredytacyjnej może się okazać nie lada wyzwaniem dla ośrodka, bowiem ilość załączników i skrupulatne ich wypełnienie nastręcza problemów i ewentualnych błędów. Zespół ekspertów KIEROWCA.PL opracował wzory dokumentów, które z pewnością znacznie usprawnią i skrócą proces ubiegania się o akredytacje. Z chęcią także odpowiedzą Państwu na wszelkie nurtujące pytania i będą służyć wsparciem na każdym etapie tego procesu.


 

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0