CEPiK: Resort ogłosi daty z trzymiesięcznym wyprzedzeniem

W toku międzyresortowych uzgodnień, niektóre zapisy z projektu ustawy, która ma ponownie odsunąć w czasie wdrożenie CEPiK-u 2.0, zostaną zmodyfikowane. Wiadomo już na przykład z jakim wyprzedzeniem Ministerstwo Cyfryzacji będzie musiało informować o planowanym wdrożeniu poszczególnych części systemu.

W opublikowanym 26 lutego projekcie ustawy nie wskazano żadnej nowej daty wejścia w życie przepisów. Zamiast tego podzielono wdrożenie CEPiK-u 2.0 na etapy, a ministrowi cyfryzacji przyznano uprawnienie do ogłaszania wdrożenia poszczególnych etapów za pośrednictwem „komunikatów” publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej. Jednocześnie wskazano, że do czasu takiego wdrożenia – kiedykolwiek ono nastąpi – uzależnionych od niego przepisów „nie stosuje się”. Dotyczy to m.in. całego rozdziału 14 ustawy o kierujących pojazdami, poświęconego okresowi próbnemu.

Mamy zatem do czynienia z sytuacją, w której przepisy m.in. o zielonych listkach i obowiązkowych szkoleniach w ośrodkach doskonalenia techniki jazdy, formalnie wejdą w życie 4 czerwca, ale w praktyce ich stosowanie będzie zawieszone do czasu, kiedy po komunikacie ministra uruchomione zostaną wymagane funkcjonalności systemu CEPiK 2.0. Brakowało jednak informacji o tym, jak długo może to potrwać oraz z jakim wyprzedzeniem miałby zostać wydany taki komunikat ministra.

Teraz wiemy już przynajmniej to drugie. Otóż na wniosek Ministerstwa Infrastruktury oraz Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów, w projektowanych przepisach wskazany został trzymiesięczny okres od publikacji komunikatu do terminu wdrożenia rozwiązań technicznych. Co z tego wynika? O terminie wejścia w życie obostrzeń dotyczących świeżo upieczonych kierowców będziemy wiedzieli trzy miesiące wcześniej.

Jakub Ziębka, Radosław Biernat

Wasze komentarze (0)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  • Brak produktów w koszyku.