W listopadzie 2016 r., tuż przed kolejnym przesunięciem wejścia w życie przepisów dotyczących zmodernizowanego CEPiK-u, Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego sporządziło ciekawą analizę. Wynika z niej, że brak nowego systemu nie przeszkodziłby zanadto w egzekwowaniu przepisów o okresie próbnym.

Dokument jest ciekawy o tyle, że ani trochę nie stracił na swojej aktualności. I warto się mu przyjrzeć w momencie, w którym Ministerstwo Cyfryzacji rozważa różne opcje dotyczące tego, co robić z modułem Centralnej Ewidencji Kierowców w systemie CEPiK 2.0.


Co możemy w tym dokumencie przeczytać? Znajdują się tam argumenty za wprowadzeniem przepisów dotyczących okresu próbnego nawet bez funkcjonowania zmodernizowanego CEPiK-u. Jakie? W piśmie czytamy m.in., że organ właściwy ds. wydawania uprawnień posiada ewidencję kierowców, w oparciu o którą ma możliwość nadzorowania obowiązku odbycia kursu dokształcającego (art. 91 ust 1, ust 2 pkt 1 i 2 ustawy o kierujących pojazdami). W ramach własnej ewidencji, właściwy starosta weryfikuje czy osoba podlegająca przepisom okresu próbnego odbyła stosowne kursy. Niezastosowanie się do wyżej wymienionych przepisów skutkuje wydaniem decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, a taka informacja z systemu dziedzinowego ds. wydawania uprawnień trafia do CEPiK-u.


Zapis art. 91 ust 2 pkt 3 bez działającego CEPiK-u 2.0 może realizować policja i organy ruchu drogowego uprawnione do kontroli drogowej. Chodzi o kontrolę w zakresie posiadania nalepki z zielonym listkiem.


Dyrektorzy przekonują, że problemem dla policji nie byłoby także kontrolowanie przestrzegania zapisów artykułu 91 ust 3 (zapisane są w nim m.in. ograniczenia prędkości dla świeżo upieczonych kierowców, zakaz podejmowania pracy zarobkowej jako kierowca) ustawy o kierujących pojazdami. „Są one obowiązkiem nałożonym na młodego kierowcę i jako takie nie wymagają CEPiK-u 2.0” - czytamy w analizie KSD WORD. Z kolei zapisy art. 91 ust 5 są już obecnie w całości realizowane w systemach dziedzinowych organu właściwego ds. wydawania uprawnień. Mówią o postępowaniu z kierowcami, którzy popełnili wykroczenie drogowe skutkujące cofnięciem uprawnień na podstawie art. 103.


„Jedynie art. 92 ust 3 mówi o administratorze danych i jego obowiązku przesłania do starosty informacji o wykroczeniach popełnionych przez młodych kierowców.  Jest to tylko jedna z przesłanek wydłużenia okresu próbnego, a cały proces może już dziś być realizowany” - czytamy w analizie KSD WORD.


Jakub Ziębka

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0