Bezpieczna jazda w kinie

W Warszawie i Krakowie ruszył edukacyjny projekt Cinema Drive. Dwugodzinne seanse kinowe poruszające najważniejsze aspekty bezpieczeństwa na drogach adresowane są dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych.

Pomysł realizuje Cinema Park przy współpracy z Instytutem Transportu Samochodowego, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Warszawie oraz Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Głównym celem jest efektywna edukacja, mająca prowadzić do bezpiecznego poruszania się samochodem.

Multimedialny show

Cinema Drive to dwugodzinny seans złożony  z czterech materiałów audiowizualnych w tym filmu 3D i słuchowiska. Bohaterami wszystkich odcinków są młodzi ludzie, z którymi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą się identyfikować.  Pierwszym punktem programu jest film „Nieodebrana wiadomość”, podkreślający istotę skupienia i koncentracji podczas prowadzeniu samochodu. Przygotowany w formie policyjnego serialu kryminalnego, pozwala w pełni wczuć się w sytuację i zastanowić nad konsekwencjami rozproszenia uwagi za kierownicą. Film „Gorzki smak alkoholu”, przygotowany w wersji 3D, uświadamia młodym widzom, że nawet jedna dawka alkoholu może stanowić niebezpieczeństwo dla kierowcy i jego pasażerów. Słuchowisko „Jazda w ciemnościach” pozwala natomiast zrozumieć, jak istotną rolę odgrywa presja rówieśnicza w codziennym życiu, także w kontekście jazdy samochodem. Taka forma nauczania uruchamia wyobraźnię młodych ludzi, dzięki czemu mogą skutecznie zapamiętać przedstawioną w nim sytuację i jej przesłanie. Cinema Drive kończy test, w którym młodzi widzowie odpowiadają na szereg pytań związanych z bezpiecznym prowadzeniem pojazdu, utrwalając tym samym zdobyte wiadomości.

– Cinema Park posiada ponad siedmioletnie doświadczenie w edukacji najmłodszych członków naszej społeczności – mówi Monika Wolska, project manager Cinema Park. Postanowiliśmy to wykorzystać i wesprzeć rodziców, nauczycieli, a także młodych kierowców w aspekcie bezpiecznych zachowań na drodze. Jesteśmy przekonani, że tylko odpowiednio przeprowadzona edukacja – a więc wykorzystująca innowacyjne, akceptowalne przez młodego widza technologie – pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo na polskich drogach. Akcja pilotażowa pokazała, że po seansach Cinema Drive aż 63% młodzieży jest świadoma konsekwencji niebezpiecznych zachowań za kierownicą. To mocna podstawa i nadzieja na to, że z roku na rok będzie coraz bezpieczniej!

– Projekt Cinema Drive w przystępny sposób pokazuje, jak różne czynniki – w tym alkohol – wpływają na zachowanie człowieka za kierownicą – mówi Krzysztof Brzózka, dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. – Wzrost wiedzy odbiorców ma przełożyć się na zwiększenie odpowiedzialności i zmianę ich postaw. W jednakowym stopniu dotyczy to kierujących, jak też pasażerów czy innych uczestników zdarzeń drogowych. Program ma zwrócić uwagę młodych ludzi, że każdy może stać się współodpowiedzialny za konsekwencje wypadków w ruchu drogowym. Także wtedy, gdy pozwala na to, by za kierownicą usiadła osoba pod wpływem alkoholu

Pomoc dla młodych

Dlaczego projekt Cinema Drive adresowany jest akurat do młodzieży? W 2013 r. miało prawie miejsce 8,5 tys. wypadków drogowych z udziałem młodych kierowców , w których życie straciły 584 osoby.

– Te dane plasują nas w czołówce krajów Unii Europejskiej pod względem ilości ofiar z udziałem osób w wieku 18-24 lata – mówi Maria Dąbrowska-Loranc z Instytutu Transportu Samochodowego.

– Młodzi kierowcy powodują znaczne zagrożenie na drogach – dodaje podinspektor Krzysztof Dymura, zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. – Można powiedzieć, że każdego roku w Małopolsce co czwarty wypadek zawiniony przez kierującego pojazdem jest spowodowany przez osobę w wieku od 18-24 roku życia. Należy przy tym podkreślić, że wypadki te charakteryzują się ciężkimi skutkami. Ginie w nich nawet kilka osób i zwykle są to rówieśnicy kierującego. U podłoża tych zdarzeń zwykle leży chęć popisania się przed rówieśnikami, zbytnia wiara we własne umiejętności, brawura i brak przewidywania konsekwencji swoich zachowań. Bardzo niepokojące jest także to, że w co trzecim wypadku spowodowanym przez młodego kierującego, elementem potęgującym niebezpieczeństwo był alkohol.

Jak wynika ze statystyk policyjnych, najczęstszą przyczyną wypadków powodowanych przez młodych kierowców jest nadmierna prędkość, nieustąpienie pierwszeństwa i wsiadanie za kółko po alkoholu. Ryzyko niesie także utrzymywanie zbyt krótkich odstępów między pojazdami oraz niebezpieczne  manewry, takie jak wyprzedzanie. Dlaczego młodzi kierowcy podejmują niebezpieczne zachowania na drodze?

– Są zdrowi, sprawni, w pełni ufają swoim możliwościom, wierzą w swoją „szczęśliwą gwiazdę” – tłumaczy Ewa Tokarczyk, psycholog transportu. Często jednak przeceniają swoje umiejętności. Na ogół dobrze radzą sobie w sytuacjach typowych, rutynowych, natomiast brak im doświadczenia w rozwiązywaniu sytuacji złożonych, nowych. Stąd od wielu lat to młodzi kierowcy stanowią grupę największego ryzyka wypadkowego.

– Warto pamiętać również o tym, że dla młodych osób uzyskanie prawa jazdy stanowi przekroczenie progu dorosłości – dodaje Andrzej Szklarski, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie. – Niestety, posiadanie takiego dokumentu nie jest niekiedy równoznaczne z dojrzałością emocjonalną. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym powinna rozpoczynać się już w wieku wczesno-szkolnym oraz być prowadzona systematycznie i rzetelnie. Zarówno nauczyciel, jak i rodzic, krzewiąc w dziecku pozytywne wartości, przysposobi je odpowiednio do podejmowania racjonalnych decyzji na drodze. Jedynie tzw. praca od podstaw przynieść może wymierne korzyści. Jeżeli ktoś jeszcze uważa, że wyłącznie kilkudziesięciogodzinne przygotowanie w ośrodku nauki jazdy, zwieńczone zaliczonym egzaminem wystarczą, by nauczyć młodą osobę bezpiecznych zachowań na drodze – tkwi w ogromnym błędzie.

Kształtowanie postaw

Specjaliści podkreślają, że ważną rolę w kształtowaniu postaw młodych ludzi odgrywają także rodzice

– Należy pamiętać o synergii, to jest edukacji zarówno w domu, jak i szkole – mówi Ewa Tokarczyk. – Rodzice, nauczyciele, ale także młodzi ludzie dla siebie nawzajem stanowią istotną grupę wpływu w zakresie bezpieczeństwa na drodze. Osoby w wieku 18-24 lata są grupą najbardziej podatną na efektywne zmiany, należy jednak zaproponować im atrakcyjną formę edukacyjną. Istotne jest tutaj korzystanie z osiągnięć nowych technologii, takich jak kino, które w sposób przyjazny, jasny i najbardziej przyswajalny dla młodych ludzi są w stanie przekazać wszystkie kluczowe kwestie.

Program Cinema Drive został już wdrożony w sześciu krajach (Australia, Izrael, Meksyk, Polska, USA, Wielka Brytania). Dedykowany jest zorganizowanym grupom ze szkół ponadgimnazjalnych. Seanse w naszym kraju można zobaczyć w Cinema Park w Warszawie (Cinema City Bemowo) oraz Cinema Park w Krakowie (Cinema City Bonarka). Koszt biletu to 22 zł (plus opłata za okulary 3D w wysokości 3 zł).

Więcej szczegółów na tematu projektu można znaleźć na stronie internetowej www.cinemadrive.pl.

 

Jakub Ziębka

Dodaj komentarz