W piątek Instytut transportu Samochodowego, wydawnictwa Liwona i e-kierowca podpisały list intencyjny o współpracy w zakresie tworzenia, utrzymania, rozwoju i dystrybucji pytań egzaminacyjnych.

W piątek Instytut transportu Samochodowego, wydawnictwa Liwona i e-kierowca podpisały list intencyjny o współpracy w zakresie tworzenia, utrzymania, rozwoju i dystrybucji pytań egzaminacyjnych.


Z porozumienia wynika, że wszystkie podmioty będą miały swój wkład w utworzeniu jednolitej bazy, która ma liczyć co najmniej 4 tys. pytań. Powołany zostanie również zespół ekspertów, który będzie m.in. weryfikował przygotowane pytania i materiały multimedialne. - Jesteśmy przekonani, że jest to pierwszy krok do stanu, w którym problematyka poruszana w pytaniach będzie elastycznie i na bieżąco weryfikowana w zestawieniu z badaniami przyczyn wypadków - mówią przedstawiciele firmy e-kierowca. - Największą wagę należy przykładać do tych zagadnień, które wpływają na wysoki wskaźnik wypadkowości. Przyczyni się to do lepszego wyszkolenia młodych kierowców a w konsekwencji - do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.


Pierwszym krokiem utworzenia jednolitej bazy jest przekazanie przez wydawnictwa e-kierowca i Liwona 1 tys. pytań egzaminacyjnych (każda z firm po 500), które już wkrótce będą rozwiązywać kandydaci na kierowców na egzaminach państwowych w WORD-ach obsługiwanych przez ITS.


Jak usłyszeliśmy o sygnatariuszy, głównym celem całego przedsięwzięcia jest upublicznienie powstałej we współpracy bazy pytań, i to w jak najkrótszym czasie. Nawet jednak, gdy treści będą już publicznie dostępne, to wydawnictwa będą mogły korzystać z nich tylko na zasadzie licencji. - Czujemy satysfakcję, że nasze pytania znajdą się w oficjalnej bazie egzaminacyjnej, świadczy to bowiem ich wysokiej jakości - mówi Maciej Matuszak z e-kierowcy. - Najważniejsze, że nasi klienci będą mieli jeszcze większą pewność, że standardy naszych pytań są dopasowane do standardów oficjalnej bazy w WORD-ach.


red


 

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0