Kilka tygodni temu trafiły do nas głosy na temat, jak się okazuje kontrowersyjnej według niektórych internautów,  zmiany organizacji egzaminów państwowych na prawo jazdy w białostockim WORD.

  • Poza zwiększeniem liczby godzin a nawet dni urzędowania ośrodka, wprowadzono także możliwość powtórnego zdawania części praktycznej egzaminu na prawo jazdy tego samego dnia.

  • Wśród rozmówców pojawiły się m. in. argumenty, wątpliwości, że tego rodzaju zmiana jest niezgodna z prawem oraz umotywowana jest wyłącznie chęcią zysku przez ośrodek, ponieważ osoba, która nie zdała egzaminu, nie nabędzie umiejętności umożliwiających jej uzyskanie pozytywnego wyniku w ciągu tego samego dnia.


W pierwszej kolejności pozwolę sobie na krótkie odniesienie się do drugiego argumentu. Z punktu widzenia prawa, całkowicie irrelewantne jest, czy osoba, która oblała egzamin na prawo jazdy, podejmie kolejną próbę tego samego dnia, czy też za miesiąc, o ile wszelkie warunki dopuszczenia kandydata do egzaminu zostaną spełnione a egzamin przebiegnie w sposób zgodny z zasadami. Oczywiste wydaje się, że podejście tego samego dnia do egzaminu na prawo jazdy może być dosyć ryzykowne, jeżeli negatywny wynik poprzedniego podejścia był skutkiem braku umiejętności, wówczas rzeczywiście występuje nikłe prawdopodobieństwo, że w ciągu kilku godzin ten brak zostanie uzupełniony, jednakże w wielu przypadkach stres jest czynnikiem wpływającym w sposób znaczący na przebieg egzaminu.
Niemniej, podjęcie ryzyka związanego z poniesieniem kosztów wielokrotnego podejścia do egzaminu na prawo jazdy leży wyłącznie w sferze decyzji kandydata, natomiast prawo nie zabrania nikomu podejmowania takiego ryzyka.

Odnosząc się natomiast do wątpliwości natury prawnej, kompetencje do organizowania egzaminów, a więc ustalania ich przebiegu, zgodnie z przepisami rozdziału 3 Prawa o ruchu drogowym, posiada Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego a konkretnie Dyrektor tego ośrodka, który nim zarządza. WORD, w ramach zadań ustawowych, organizuje egzaminy państwowe w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami. Szczegółowe regulacje dotyczące przebiegu egzaminu państwowego zawarte są w rozdziale 9 ustawy o kierujących pojazdami.

  • W przepisach tych nie ma wzmianki o limicie dziennym przeprowadzanych egzaminów, nie ma też żadnego zakazu uniemożliwiającego kandydatom na kierowców kolejne podejście do egzaminu w tym samym dniu.

  • Co więcej, nie ma wzmianki o tym, aby egzaminowany, po uzyskaniu negatywnego wyniku z części praktycznej egzaminu, mógł przystąpić do kolejnej próby po upływie określonego czasu.


Tym samym, nie ma podstaw do kontrowersji natury prawnej, choć oczywiście wątpliwości związane z słusznością takiego rozwiązania występują. Dodać należ, że nad WORD i jego dyrektorem nadzór sprawuje marszałek województwa i w ramach narzędzi nadzoru nadanych mu w obu wymienionych wyżej ustawach, może, po stwierdzeniu nieprawidłowości, politykę ośrodka zmienić.

Moim zdaniem, jeżeli ośrodek dysponuje zasobami ludzkimi i rzeczowymi umożliwiającymi zorganizowanie egzaminów w taki sposób, by kandydaci mogli podchodzić kilkukrotnie do egzaminu tego samego dnia, środki uzyskane z tego tytułu przeznacza, zgodnie z ustawami i statutem, na realizację zadań, to takie rozwiązanie postrzegam jako korzystne zarówno dla WORD jak i kandydata, który nie musi, ale może!

Katarzyna Pisarek, adwokat.

tel: (+48) 608 224 625

e-mail: [email protected]

www.advocado.to
Szymon Janicki felietonista z działu Język angielski dla instruktorów
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0