W styczniowym numerze "Szkoły Jazdy" pisałem o perturbacjach związanych z wprowadzeniem nowego wzoru zaświadczenia ADR. Naszym czytelnikom należy się kilka słów na temat aktualnej sytuacji - pisze Norbert Świderek, prezes Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych DGSA.

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ogłosił 31 grudnia 2012 r., a więc na dzień przed obowiązkiem wprowadzenia nowego wzoru zaświadczenia przetarg ograniczony o udzielenia zamówienia na produkcję oraz dystrybucję blankietów zaświadczeń ADR. Każdy blankiet ma być produkowany na podstawie zamówienia złożonego przez marszałka województwa. Będzie on zawierał fotografię, wzór podpisu oraz dane kierowcy, dla którego dany blankiet zostanie wydany. Przedmiotem zamówienia objęta była również dystrybucja wykonanych blankietów zaświadczeń ADR do zamawiających - podmiotów upoważnionych do wydawania zaświadczeń ADR, w czasie umożliwiającym zachowanie terminu wydania zaświadczenia ADR - to jest 7 dni od daty egzaminu. Do przetargu przystąpiła jedynie Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych i w tej sytuacji w dniu 31 stycznia 2013 r. podpisana została stosowna umowa. Wartość zamówienia brutto wynosi 500 tys. zł., a koszt jednostkowy zaświadczenia - 40 zł. Z prostego rachunku wynika, że zamówiono 12,5 tys. blankietów. Dystrybucja powinna się rozpocząć w ciągu 10 dni od podpisania umowy. Jest jedno ale… - urzędy marszałkowskie do dnia dzisiejszego (11 luty 2013 r.) nie mają podpisanych umów z PWPW oraz nie mają urządzeń i oprogramowania do transmisji danych do wytwórcy blankietów. Optymiści twierdzą, że pierwsze zaświadczenia pojawią się na przełomie lutego i marca, a więc jeszcze przed przylotem bocianów…


Umowa z PWPW zawarta została na 12 miesięcy. Na ten rok, jak już wcześniej wspomniałem, zamówiono 12,5 tys. blankietów. Dużo to czy mało? Obawiam się, że za mało. W „dobrych” latach egzamin zdawało nawet do 20 000 osób rocznie. Pamiętajmy, że obecnie nie ma możliwości dopisywania w zaświadczeniu szkoleń specjalistycznych ani przedłużania ważności starego blankietu. Za każdym razem powinno być wydane nowe zaświadczenie. Jeżeli do tego doliczymy jeszcze wydawane wtórniki to zamówiona ilość blankietów wyczerpie się przed terminem.


I za rok kolejny przetarg…


 


Norbert Świderek

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0