Żonglowanie nowelą

Posłowie PO z Komisji Infrastruktury nie chcieli zająć się projektem zmian w ustawie o kierujących pojazdami i podrzucili nowelę do podkomisji. To oznacza, że obecny Sejm najprawdopodobniej nie zdąży przyjąć oczekiwanych przez branżowców zmian.

Kluczowa dla noweli decyzja zapadła w środę 27 lipca na Komisji Infrastruktury. W pierwszym czytaniu projektu Ustawy o zmianie ustawy o kierujących uczestniczyli posłowie (m.in.: Zbigniew Rynasiewicz – przewodniczący, Krzysztof Jurgiel – prezentował projekt, Krzysztof Tchórzewski, Jerzy Materna, Kazimierz Hajda, Jacek Krupa) oraz przedstawiciele ministerstwa infrastruktury w osobach wiceministra Tadeusza Jarmuziewicza i dyrektora departamentu transportu Andrzeja Bogdanowicza. Stronę społeczną reprezentowali przedstawiciele m.in. Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kierowca.pl i Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców. Po przedstawieniu projektu rozpoczęła się dyskusja nad proponowanymi zmianami. Skrytykował go wiceminister Jarmuziewicz. Przedstawiciel resortu tłumaczył, że podpisana w styczniu przez prezydenta ustawa jest wynikiem kompromisu i konsultacji społecznych, a zapisy dotyczące

e-learningu oraz super OSK zmierzają do większego zdyscyplinowania ośrodków i lepszego nad nimi nadzoru. Stwierdził również, że resort jest przeciwny temu, aby „już teraz dokonywać jakichkolwiek zmian”. Poseł Jacek Krupa (PO) zgłosił wniosek, aby skierować projekt do podkomisji. Posłowie PiS wnioskowali, aby projekt rozpatrzyć natychmiast. Głosami w stosunku: 12 „za” ,9 „przeciw”. projekt skierowano do rozpatrzenia przez podkomisję stałą ds. transportu drogowego i drogownictwa. Najbliższe posiedzenie Sejmu odbędzie się 18 i 19 sierpnia. To oznacza, że obecny proces legislacyjny noweli wydłuży się. Najprawdopodobniej obecny Sejm nie zdąży przeprowadzić oczekiwanych przez branżowców zmian.

Przypomnijmy: nowelizacja dotyczyć ma trzech ważnych dla branży kwestii, czyli:

1. Umożliwienia nabywania rangi Super- OSK w ramach poszczególnych kategorii (Super OSK mogłaby zostać szkoła, która szkoli w zakresie jednej kategorii prawa jazdy, np. B),

2. Umożliwienia szkolenia metodą e-learningu dla wszystkich OSK (zgodnie z ustawą z e-learningu będą mogły korzystać jedynie Super OSK) oraz,

3. Umożliwienia zdawania egzaminu na pojazdach szkoleniowych.

mur