ruch drogowy

W ostatnim artykule jako powód niezdawania egzaminów podałem niezastosowanie się do znaków pionowych bądź ich nieznajomość. Czas zatem teraz na znaki poziome.

Znaki poziome, czyli przede wszystkim wszelkiego rodzaju linie namalowane na jezdni, są bardzo dużym problemem na egzaminach. Znaki poziome często są bagatelizowane nie tylko przez osoby zdające, ale również przez tych, którzy już prawo jazdy posiadają.

Zacznijmy od znaku P-4 „linia podwójna ciągła”, do którego niezastosowanie się oznacza przerwanie egzaminu.

Znak P-4 „linia podwójna ciągła” rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych i oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią.

Powyższą definicję wszyscy zapewne znają, a nawet jeżeli nie, to i tak intuicyjnie wiedzą, jak się zachować w pobliżu tej linii. Dlaczego zatem kursanci na nią najeżdżają?

Szczególny problem z zastosowaniem się do tego znaku jest podczas wykonywania manewru skrętu w lewo na skrzyżowaniach. Kursant, zamiast jechać łukiem, tak żeby nie najechać na linię, ścina zakręt i przejeżdża lewą stroną pojazdu przez linię podwójną ciągłą. Niestety, inni kierowcy robią tak samo i jeżeli osoba zdająca widzi przed sobą pojazd jadący złym torem jazdy (czyli przejeżdżający przez podwójną ciągłą), nawet się nie zastanawia, czy jest to poprawne zachowanie, czy nie tylko odruchowo jedzie dokładnie tak samo. Jeżeli egzaminator powie, że przejechanie przez tę linię skutkuje wynikiem negatywnym, wtedy najczęściej zdający mówi: „ale ten przed nami też tak pojechał”. Proszę pamiętać, że jeżeli ktoś jedzie źle, to nie znaczy, że my też tak mamy jechać, a poza tym zawsze należy mieć na uwadze, że egzaminator nie ocenia innych osób, tylko zdającego, który ma wykazać się znajomością przepisów.

Kolejnym znakiem z grupy znaków poziomych, na który warto zwrócić uwagę, jest linia pojedyncza ciągła.

Znak P-2 „linia pojedyncza ciągła” oddziela pasy ruchu w tym samym kierunku i oznacza ponadto zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią.

Niezastosowanie się do tego znaku, inaczej niż w przypadku linii podwójnej ciągłej, nie skutkuje natychmiastowym przerwaniem egzaminu, ale jest błędem. Najczęściej błąd ten wynika z braku odpowiedniej obserwacji drogi. 

Na wstępie należy przypomnieć, że na egzaminie egzaminator wydaje polecenia co do kierunku jazdy, a jeżeli nic nie mówi, oznacza to, że należy jechać na wprost przez skrzyżowanie. Jest to bardzo ważne w kontekście tej sytuacji, a tym ważniejsze, że większość osób zdających o tym nie pamięta. Ma to związek z tym, że instruktorzy na kursach prawa jazdy często w sytuacjach jak przedstawiona na rysunku wydają polecenie do jazdy na wprost, natomiast na egzaminie takie polecenie nie pada.

Przejdźmy teraz to sedna problemu.

Na początek robimy założenie, że egzaminator w tej sytuacji się nie wydaje polecenia dotyczącego kierunku jazdy, więc należy przyjąć, że chce jechać na wprost przez skrzyżowanie.

W sytuacji na rysunku osoba egzaminowana jedzie prawym pasem ruchu, ponieważ jest uczona na kursie, że powinna jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. I prawidłowo, ale pod warunkiem, że ze znaków drogowych nie wynika inny sposób jazdy. I tu właśnie pojawia się problem; osoba zdająca uporczywie trzyma się prawego pasa, nie zwracając uwagi na znaki poziome (często są też i pionowe), informujące o tym, z którego pasa w jakim kierunku można jechać. Najczęściej gdy osoba egzaminowana zauważy, że trzeba zmienić pas, jest na to zdecydowanie za późno i zmienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione, przejeżdżając przez linię ciągłą. W tym momencie nie ma już dobrego rozwiązania, bo jeżeli nie zmieni pasa i pojedzie w prawo, też będzie nieprawidłowo, bo nie stosuje się do poleceń egzaminatora. Należy pamiętać, że jeżeli egzaminator nic nie mówi, należy jechać na wprost, a nie drogą z pierwszeństwem! Pamiętajmy, że podczas jazdy (nie tylko egzaminacyjnej) nie należy patrzeć tylko na to, co się dzieje tuż przed pojazdem, ale również na to, co jest dalej. Robimy tak po to, aby móc poprawnie zachować się w stosunku do dynamicznie zmieniającej się sytuacji na drodze.

Skoro mówimy o znakach poziomych, wspomnieć należy również o liniach zatrzymania.

A mianowicie o linii P-12 „linia bezwzględnego zatrzymania ? STOP, P-13 „lina warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów” oraz P-14 „linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów”. Zobaczmy teraz, czym się różnią i jak należy się wobec nich zachować.

Warto zapamiętać znaczenie tych linii, ponieważ w momencie, kiedy kursant nie zauważy znaku dojeżdżając do skrzyżowania, linie zatrzymania mogą pomóc w prawidłowym określeniu pierwszeństwa przejazdu przez skrzyżowanie.

Co one oznaczają?

Znak P-12 wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w związku ze znakami pionowymi B-20 (STOP) lub B-32 (stój ? kontrola celna)

Znak P-13 wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w celu ustąpienia pierwszeństwa wynikającego ze znaku pionowego A-7 (ustąp pierwszeństwa). 

Znak P-14 wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu na skrzyżowaniu, przed przejściem dla pieszych lub przed sygnałem świetlnym.

Jak więc można zauważyć, linie (jeżeli są namalowane na jezdni) mogą dodatkowo pomóc określić, czy jest to skrzyżowanie ze znakiem STOP, znakiem ustąp pierwszeństwa albo skrzyżowanie równorzędne. Należy również zapamiętać, że linia P-14 może wyznaczać miejsce zatrzymania przed przejściem dla pieszych albo przed sygnałem świetlnym. Podczas nauki jazdy warto zwrócić szczególną uwagę na rodzaje linii, ponieważ pomylenie ich na egzaminie, czyli niepoprawne zachowanie się wobec nich może prowadzić do wyniku negatywnego na egzaminie.

Drodzy kursanci, pamiętajcie!

? Najechanie bądź przejechanie linii podwójnej ciągłej zawsze prowadzi do wyniku negatywnego na egzaminie (nie ma drugiej szansy).

? Najechanie bądź przejechanie linii pojedynczej ciągłej też jest błędem, natomiast nie skutkuje od razu wynikiem negatywnym (jest druga szansa).

? Jeżeli egzaminator nie wydaje polecenia co do kierunku jazdy, powinniśmy jechać na wprost przez skrzyżowanie, a nie drogą z pierwszeństwem.

? Linie zatrzymania mogą mieć różne kształty, a tym samym zachowanie wobec nich jest nieco inne (warto wiedzieć, kiedy która linia występuje, ponieważ może to być bardzo pomocne na egzaminie).

Michał Makarewicz

1 komentarz do “Znaki poziome”

Dodaj komentarz