Tego domagają się członkowie Stowarzyszenia Instruktorów i Ośrodków Szkolenia Kierowców w Sieradzu oraz Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów Regionu Piotrkowskiego. Wysłali w tej sprawie do ministra Sławomira Nowaka list otwarty.

Oto treść listu:


Szanowny Panie Ministrze,


Stowarzyszenie Szkół Nauki Jazdy i Instruktorów reprezentujących szkoły nauki jazdy i instruktorów z całego byłego województwa sieradzkiego i piotrkowskiego, prosi o inicjatywę ustawodawczą mającą na celu nowelizację ustawy „O kierujących pojazdami” z dnia 05.01.2011 r.


Ustawa o kierujących pojazdami spowoduje wyeliminowanie mniejszych ośrodków szkolenia kierowców, a pozostaną jedynie ośrodki w dużych miastach, co przyczyni się do postępującego upadku gospodarczego tzw. polski powiatowej. Art. 31 pkt 4 w związku z art. 23 ustawy „O kierujących pojazdami” z dnia 5.01.2011 r. wprowadził metodę szkolenia teoretycznego z wykorzystaniem e-leamingu. Jednocześnie umożliwiono powstanie elitarnych finansowo tzw. Super Ośrodków Szkolenia Kierowców, które jako jedyne będą miały możliwość prowadzenia w ten sposób szkolenia teoretycznego. Wbrew postanowieniom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej spowoduje to


zmonopolizowanie usług szkolenia kierowców przez największe i najbogatsze ośrodki szkolenia, które dysponują także składami pojazdów ciężarowych oraz autobusów, których posiadanie jest niezbędne wg w/w ustawy, by móc prowadzić szkolenie w systemie informatycznym. Zmniejszy to ilość kursantów w terenowych ośrodkach szkolenia kierowców, które i bez tego funkcjonują na granicy opłacalności. Z pewnością większość ośrodków szkolenia kierowców jest w stanie prowadzić szkolenie w systemie informatycznym, spełniając wszelkie wymagania ustawowe zarówno lokalowe, sprzętowe jak i zatrudnienia osób o odpowiednich kwalifikacjach. Nie posiadają jedynie autobusu lub samochodu ciężarowego, bo na tego rodzaju szkolenie chętnych generalnie nie ma. Natomiast na szkolenie w formie e-leamingu na samochody o dopuszczalnej masie całkowitej <3,5 tony jest wielu.


Dla kursantów możliwość odbywania nauki praktycznej i jazd próbnych blisko miejsca zamieszkania jest zgodne z zasadami ekonomii i współżycia społecznego, bo kursant nie traci czasu i pieniędzy na dojazdy na zajęcia po kilkadziesiąt kilometrów w jedną stronę. Nie ma więc logicznych przeszkód, by szkolenie kandydatów na kierowców w formie e- leamingu prowadziły „małe SUPER OSK”, które spełniały by wszystkie wymagania w/w ustawy w zakresie danej kategorii np. A czy B, lecz nie są zainteresowane szkoleniem w zakresie wszystkich kategorii, gdyż nie ma to uzasadnienia finansowego lub finansowo nie są w stanie spełnić tych warunków (zakup samochodu ciężarowego i autobusu) Czy nie można być „SUPER OSK” szkoląc perfekcyjnie np. na najpopularniejszą kategorię B. Czy posiadanie na własność (tak wymaga ustawa )autobusu i samochodu ciężarowego zapewni prawidłowe nauczanie na motocykl (kat. A) i samochód osobowy (kat. B) ? Czy ustawa ta w takiej formie poprawi jakość nauczania, czy doprowadzi tylko do wyeliminowania konkurencji przedsiębiorców w mniejszych miejscowościach?


Wprowadzenie faktycznego monopolu ośrodków spowoduje upadek i likwidację terenowych ośrodków szkolenia kierowców. Na skutek tego stracą pracę zatrudnieni w ośrodkach szkolenia kierowców instruktorzy, pracownicy techniczni i administracyjni. Będzie to miało też wpływ na ich rodziny, gdyż zasilą armię bezrobotnych. Wywoła to skutki finansowe oraz społeczne. Powiatowe Urzędy Pracy będą zmuszone wypłacać zasiłki dla bezrobotnych instruktorów i innych pracowników zlikwidowanych ośrodków, a członkowie ich rodzin będą zmuszeni korzystać z pomocy Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej.


Potencjalni kursanci zmuszeni będą dojeżdżać po kilkadziesiąt kilometrów na zajęcia praktyczne, przez co również zubożą sytuację swoją i swoich rodzin. Społeczne koszty wprowadzenia „SUPER OSK” będą więc bardzo wysokie. Przepisy ustawy o kierujących pojazdami z dnia 05.01.2011 r. wprowadzono kosztem społeczeństwa, by przysporzyć dochodów nielicznym, a rzekome podwyższenie jakości szkolenia stanowi jedynie wymówkę dla usprawiedliwienia szkodliwych społecznie zmian. Niniejsze pismo zostało sporządzone po zapoznaniu się ze stanowiskiem właścicieli ośrodków szkolenia kierowców i ich pracowników znajdujących się na terenie dawnych województw sieradzkiego oraz piotrkowskiego.


W związku z powyższym prosimy jak na wstępie o doprowadzenie do nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami z dnia 05.01.2011 r. (Dz. U. Nr 30 z 10.02.2011 r. poz. 151 z późniejszymi zmianami), ponieważ w podobnej sytuacji znajdują się także i inne osoby prowadzące ośrodki szkolenia kierowców oraz instruktorzy w całym kraju.


 

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0