Zapisy na egzamin

  • Jak walczyć z niezgodnym z prawem zapisywaniem kursantów na egzamin w WORDach i praktyką poświadczania nieprawdy o zakończeniu szkolenia zarówno przez instruktorów, jak i kursantów?
  • Swój pomysł zgłasza Piotr Tomaszewski, Dyrektor WORDu Słupsk.

„W mojej ocenie, do zapisania kandydata na egzamin wcale nie jest potrzebne zakończenie szkolenia. Uważam, że gdyby była taka możliwość prawna, że kandydat zapisuje się na egzamin w trakcie trwania kursu, pomogłoby to w zakończeniu szkolenia i płynnym przejściu do weryfikacji umiejętności, jaką jest egzamin”.

Zdaniem Piotra Tomaszewskiego usprawniłoby to pracę, ponieważ w niektórych WORDach na egzamin czeka się od 1 do 4 tygodni. Niezbędne byłoby także wprowadzenie zapisu o obowiązku zakończenia szkolenia przed dniem przystąpienia do egzaminu.

„Ktoś, kto jest w połowie kursu, w rozsądnej części zrealizowanych zadań ujętych w programie nauczania, gdy instruktor widzi, że radzi sobie i jest szansa na zakończenie egzaminu z wynikiem pozytywnym- kieruje swojego kursanta do WORDu celem zapisania się na egzamin”.