W Dzienniku Ustaw ukazało się w końcu rozporządzenie w sprawie egzaminowania. Jednak niektóre WORD-y nie będą już dzisiaj egzaminować kandydatów na kierowców. Chcą dać sobie czas na lekturę dokumentu.

Poprzednia wersja aktu prawnego wygasła o północy. Jednak resort infrastruktury i budownictwa nie zareagował w porę. W momencie, gdy WORD-y zaczynały dzisiaj pracę, nie ukazało się nowe rozporządzenie.


Część wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego stanęła na stanowisku, że skoro nie mają podstaw prawnych do egzaminowania, to nie będą tej czynności wykonywać. Chodzi m.in. o WORD-y w Warszawie, Radomiu, Częstochowie, Bydgoszczy, Włocławku i Ostrołęce.


Inne - m.in. te w Katowicach, Zielonej Górze, Opolu, Szczecinie, Poznaniu, Łodzi, Białymstoku, Kielcach, Gdańsku i Gorzowie - postanowiły normalnie wykonywać swoje obowiązki. Szefowie tych placówek tłumaczyli, że błąd resortu infrastruktury i rozwoju nie powinien negatywnie wpływać na ich klientów. Egzaminowano więc na starych zasadach, regulowanych aktem prawnym, który wygasł.


Dopiero ok. godz. 10 głos w tej sprawie zabrał resort. Rzeczniczka prasowa Elżbieta Kisil oświadczyła, że rozporządzenie zostanie opublikowane do południa.


- Przepisy ustawy o kierujących pojazdami szczegółowo regulują to, w jaki sposób i na jakich zasadach powinny być przeprowadzane egzaminy na prawo jazdy, dlatego WORD-y powinny przeprowadzać je nadal, zgodnie z przyjętym harmonogramem i na dotychczasowych zasadach. Sposób przeprowadzania i oceny egzaminu, określone w nowych przepisach, zostały doprecyzowane, w sposób niemający wpływu na zakres egzaminu. W związku z tym wszystkie egzaminy przeprowadzone do czasu opublikowania nowych rozporządzeń są ważne - twierdziła Kisil.


Przy okazji tłumaczyła, że przyczyną opóźnienia w wydaniu rozporządzenia była konieczność dwukrotnego dostosowania projektów do zmian wprowadzających system CEPIK 2.0, a następnie do zmian przesuwających wejście w życie przepisów wprowadzających CEPIK 2.0. na przełomie 2015 i 2016 r.


- Konieczne było przeprowadzenie po raz kolejny wymaganych uzgodnień międzyresortowych. Dodatkowo rozporządzenia wymagały uzyskania kontrasygnaty MSWiA i MON. - MIiB przeprasza kandydatów na kierowców za powstałe niedogodności i zwraca się do dyrektorów WORD-ów o to, aby przeprowadzali egzaminy na dotychczasowych zasadach, mając na względzie interes osób przystępujących do egzaminu na prawo jazdy - zakończyła Kisil.


Pół godziny później rozporządzenie w sprawie egzaminowania zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw. Jak wobec takiej sytuacji zachowały się WORD-y, które wcześniej przerwały egzaminowanie? Różnie.


- Jak tylko rozporządzenie ukazało się w Dzienniku Ustaw, wznowiliśmy egzaminowanie kandydatów na kierowców - mówi Grzegorz Matuszewski, egzaminator nadzorujący WORD-u we Włocławku. - Ostateczny kształt rozporządzenia był nam znany, więc nie było z tym problemu.


Osoby, które były umówione w WORD-zie na egzamin przed godz. 10 zostaną przeegzaminowane w sobotę.


Podobnie postąpił ośrodek w Bydgoszczy. Z tą różnicą, że wszystkie osoby, które były zapisane na egzamin dzisiaj, będą go zdawały w tym samym terminie, tylko w późniejszych godzinach.


Zupełnie inaczej do tematu podszedł WORD w Warszawie.


- Dzisiaj egzaminowanie nie zostanie wznowione - tłumaczy Dariusz Szczygielski, szef ośrodka. - Musimy przecież uważnie przeczytać rozporządzenie, ustalić z naszą kadrą jednolite stanowisko i kryteria ocen. Jak tylko zdołamy się z tym uporać, wrócimy do normalnej pracy.


WORD w Warszawie odwołał dzisiaj ok. 500 egzaminów. Osoby, które nie mogły do nich dzisiaj przystąpić, będą umawiane na inny termin.


Dowiedzieliśmy się także, że egzaminować dzisiaj nie będzie także WORD w Ostrołęce.


Także dzisiaj opublikowane zostało rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Bez tego aktu prawnego nie mogły dzisiaj od rana pracować starostwa powiatowe.


Co ciekawe, cały czas nie zostało jeszcze opublikowane rozporządzenie w sprawie szkolenia. Pojawia się zatem pytanie: czy OSK mogą dzisiaj szkolić, skoro póki co nie obowiązuje żadne prawo regulujące taką działalność? Na ten temat resort infrastruktury i budownictwa się już nie wypowiedział...


Jakub Ziębka

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0