PWPW S.A. wprowadza kolejną aplikację do obsługi płatności w wydziałach komunikacji. Tym razem ma ona ułatwić dokonywanie płatności podczas rejestracji pojazdów przez firmy leasingowe. Rejestrację będzie można opłacić na portalu Info-Car.pl, a nie - jak do tej pory - w wydziale komunikacji.

Dla firm, które zdecydowały się na współpracę z PWPW S.A., w systemie Info-Car.pl prowadzone są rachunki. Zasila się je poprzez dokonanie przelewu z firmowego rachunku bankowego.


Kupony i kody


Po zalogowaniu się w portalu Info-Car.pl, pracownik firmy leasingowej uruchamia dedykowane narzędzie, pozwalające na generowanie i pobieranie tzw. „kuponów reprezentujących opłatę”. Opiewają one na wybraną kwotę, odpowiadającą kosztowi realizacji danej sprawy urzędowej. Jeżeli saldo na rachunku klienta jest wystarczające, środki zostają zablokowane, a użytkownik może pobrać kupon.


Kupony mają postać specjalnie przygotowanych plików PDF, zawierających unikalny identyfikator dla opłaty, w tym także w postaci kodu dwuwymiarowego (QR-Code). Można generować je wielokrotnie. Przykład? Firma ma zamiar zarejestrować 20 samochodów. Pracownik wybiera określony typ rejestracji i generuje 20 sztuk QR-Code. Wydruki z kodami dołączane są do każdej sprawy. Następnie, urzędnik w wydziale komunikacji wprowadza z kuponu identyfikator płatności i weryfikuje jego ważność w systemie Pojazd. Po otrzymaniu potwierdzenia ważności, urzędnik realizuje sprawę i wysyła do systemu Info-Car.pl raport o wykorzystaniu kuponu. Po wpłynięciu raportu, zablokowana wcześniej kwota zostaje zdjęta z rachunku klienta, prowadzonego na dedykowanych kontach w banku BGK.


Takie rozwiązanie całkowicie eliminuje konieczność obrotu gotówką przez pracowników rejestrujących pojazdy dla firm leasingowych. Jednocześnie usprawnia proces rejestracji leasingowanych pojazdów w wydziałach komunikacji, szczególnie jeżeli jednorazowo trzeba zarejestrować większą ich ilość. PWPW S.A. udostępnia kompletną aplikację, w której użytkownicy będą mogli np. generować kupony, zarządzać nimi oraz tworzyć role użytkowników i przydzielać dostępy. Aplikacja posiada wiele modułów, w tym raportowy.


Nowoczesny system


Info-Car.pl to kompleksowy system stworzony przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych dla wydziałów komunikacji starostw powiatowych, ośrodków ruchu drogowego, ich klientów, kandydatów na kierowców szkolących się w OSK oraz firm leasingowych. W jego skład wchodzi także platforma internetowa o tej samej nazwie. Znajdują się tam informacje przydatne zarówno dla kandydatów na kierowców jak i osób posiadających już uprawnienia do kierowania pojazdami. Wśród dostępnych funkcjonalności znajdują się m.in.: próbny egzamin na prawo jazdy, możliwość dokonania zapisu na egzamin, opłaty za wydanie dokumentu prawa jazdy czy dowodu rejestracyjnego.


Jednym z najważniejszych udogodnień, które daje system jest integracja systemów Pojazd i Kierowca z terminalami płatniczymi. Pozwala ono na dokonywanie płatności za czynności administracyjne kartą. Umieszczenie terminali bezpośrednio na stanowisku,przy którym obsługiwany jest interesant spowodowało, że jakość i czas obsługi uległy znacznej poprawie. Dlatego też klienci urzędów bardzo chętnie korzystają z możliwości płacenia kartami płatniczymi.


Aplikacja kasowa


Jednak, z przyczyn organizacyjnych albo czysto technicznych, nie zawsze możliwe jest zainstalowanie terminalu płatniczego na stanowisku obsługi klientów w urzędzie. Teraz ten problem został rozwiązany. PWPW przygotowała dodatkowy moduł, będący rozwinięciem systemu Info-Car.pl, czyli aplikację kasową, umożliwiającą pobieranie opłat w kasie, przy jednoczesnym dostępie do funkcjonalności Info-Car.pl w systemach Pojazd i Kierowca oraz WORD.


Najważniejszym atutem tego rozwiązania jest zachowanie możliwości korelacji płatności z daną sprawą, realizację należności za pośrednictwem karty płatniczej przy zachowaniu stałej opłaty manipulacyjnej oraz możliwość wymiany danych o zrealizowanych transakcjach z systemami finansowo-księgowymi urzędu.


Opracowana przez PWPW aplikacja jest dla klientów całkowicie darmowa. System Kasa jest w pełni zintegrowany z systemami Pojazd i Kierowca oraz WORD. Daje to możliwość weryfikacji pobranej opłaty.

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0