Od 24 sierpnia 2014 r. możliwe będzie prowadzenie motocykla przez osoby mające problemy z tzw. widzeniem stereoskopowym, czyli np. osoby pozbawione jednego oka lub cierpiące na zeza przez co mające problemy z postrzeganiem odległości. Poseł Twojego Ruchu Maciej Banaszak składa w tej sprawie interpelację.

Takie możliwości - według treści interpelacji - mogą nieść za sobą zmiany w ustawie o kierujących, których część będzie obowiązywać już od dnia 24 sierpnia 2014 r., w tym zmiana polegająca na wprowadzeniu przepisu stanowiącego, że kategoria B uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.


Za kierownicą motocykla będą mogły również siąść osoby mające z tzw. widzeniem stereoskopowym, co może mieć wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.


Jak wskazuje się w interpelacji, winnym takiego stanu rzeczy jest załącznik nr 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U.2014.949). Określa on szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie narządu wzroku. wskazuje się tam, że widzenie stereoskopowe dla kategorii A1, A2, A wymagane jest prawidłowe, natomiast dla kategorii AM, B1, B, B+E lub T w przypadku stwierdzenia jednooczności można orzec brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami. [dalej wymienione są w rozporządzeniu szczegółowe warunki].


Powyższe - zdaniem posła Banaszaka - oznacza, że przy braku zmian wskazanych przepisów Rozporządzenia - od 24 sierpnia 2014 r. możliwe będzie prowadzenie motocykla (spełniającego wymogi ustawowe wymienione powyżej) przez osoby mające problemy z widzeniem stereoskopowym, czyli np. osoby pozbawione jednego oka lub cierpiące na zeza przez co mające problemy z postrzeganiem odległości.


Na wątpliwości te odpowiedzieć ma minister zdrowia Bartosz Arłukowicz.


Maciej Piaszczyński


 

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0