Wzrosną ceny za prawo jazdy

dokument prawo jazdy + kluczyk do samochodu

Zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami za wydanie prawa jazdy po 19 stycznia będzie trzeba zapłacić 100 zł, jego wersji międzynarodowej – 35 zł.

Teraz kosztuje to odpowiednio 84 i 30 zł.

„Należy zaznaczyć, że przedmiotowe opłaty od lutego 2010 r. pozostają na niezmienionym poziomie, mimo wzrostu corocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Ustalona przez ministra właściwego do spraw transportu opłata wnoszona przez obywatela za wydanie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami zawiera w sobie koszt wyprodukowania dokumentu oraz kwotę stanowiącą przychód organu pokrywającą koszty administracyjne związane z wydaniem dokumentu.

Dodatkowo wzięto pod uwagę zwiększone koszty jakie będzie ponosił organ wydający prawo jazdy w związku z administracją i nadzorem nad procesem wydawania uprawnień do kierowania pojazdami” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

 

jaz

 

4 komentarze do “Wzrosną ceny za prawo jazdy”

  1. To jest początek zmian cen będą one rosły, utrzymanie biurokracji i infrastruktury kosztuje a tu niż demograficzny i głupie przepisy zniechęcają do robienia prawa jazdy ,biedne WORD-y i tłuści urzędnicy
    to jest przyszłość szkolenia

  2. Pingback: ที่จอดรถใกล้ สนามบินสุวรรณภูมิ

Dodaj komentarz