Zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami za wydanie prawa jazdy po 19 stycznia będzie trzeba zapłacić 100 zł, jego wersji międzynarodowej - 35 zł.

Teraz kosztuje to odpowiednio 84 i 30 zł.


"Należy zaznaczyć, że przedmiotowe opłaty od lutego 2010 r. pozostają na niezmienionym poziomie, mimo wzrostu corocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Ustalona przez ministra właściwego do spraw transportu opłata wnoszona przez obywatela za wydanie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami zawiera w sobie koszt wyprodukowania dokumentu oraz kwotę stanowiącą przychód organu pokrywającą koszty administracyjne związane z wydaniem dokumentu.


Dodatkowo wzięto pod uwagę zwiększone koszty jakie będzie ponosił organ wydający prawo jazdy w związku z administracją i nadzorem nad procesem wydawania uprawnień do kierowania pojazdami" - czytamy w uzasadnieniu projektu.


 


jaz


 

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0