Plany otwarcia w zachodniopomorskim Barlinku filii szczecińskiego WORD-u wywołały sprzeciw ośrodka w Gorzowie. Sprawą zainteresował się resort infrastruktury i budownictwa, który poprosił  Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego o wyjaśnienia. - Przepisy ustawy o kierujących pojazdami nie określają dodatkowych kryteriów jakie muszą zostać spełnione, aby konkretne miasto mogło zostać wskazane przez sejmik województwa - wyjaśnia Radosław Soćko, z biura prasowego urzędu.

O tej sprawie obszernie pisaliśmy już wcześniej. Przypomnijmy, że od momentu, kiedy powstały WORD-y, praktycznie wszyscy mieszkańcy powiatu myśliborskiego, ale także sąsiednich: choszczeńskiego i dużej części pyrzyckiego (wszystkie leżą w województwie zachodniopomorskim), jeździli zdawać egzaminy na prawo jazdy do Gorzowa (województwo lubuskie). Powód był prosty: tam było najbliżej.


Oburzony dyrektor


Tę zastałą od wielu lat sytuację postanowił zmienić szczeciński WORD, który do tej pory nie otworzył żadnego oddziału terenowego. Stwierdzono, że utworzenie placówki w Barlinku to wymierne korzyści. Żeby utworzyć filię wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, trzeba najpierw zyskać przychylność lokalnych władz. Z tym nie było żadnego problemu. Wątpliwości co do sensowności otworzenia w Barlinku filii szczecińskiego WORD-u nie mieli także radni wojewódzkiego sejmiku.


Jednak jeszcze w listopadzie szef gorzowskiego WORD-u Zbigniew Józefowski wysłał do ministra infrastruktury i budownictwa list, w którym domaga się interwencji w sprawie planowanego otwarcia filii szczecińskiego ośrodka w Barlinku. Uważa, że nie powinny się tam odbywać egzaminy. Dlaczego? Dyrektor powołuje się na rozporządzenie w sprawie egzaminowania. W załączniku znajdują się zadania, które muszą wykonać kandydaci na kierowców podczas egzaminu. Część z nich, zdaniem Józefowskiego, jest w Barlinku niemożliwa do wykonania. Chodzi m.in. o jazdę drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości, jazdę drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu oraz przejazd przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Takich dróg i skrzyżowań w Barlinku po prostu nie ma.


Minister prosi o wyjaśnienia


Okazało się, że wiceminister infrastruktury i budownictwa zareagował na list Zbigniewa Józefowskiego. I poprosił Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (to właśnie tej jednostce podlega WORD w Szczecinie) o wyjaśnienia. Jerzy Szmit chciałby m.in. wiedzieć, czy wskazując Barlinek jako miejscowość, w której można przeprowadzać egzaminy na prawo jazdy, dokonano szczegółowej analizy możliwości wykonania wszystkich obowiązkowych zadań egzaminacyjnych. Bo, zdaniem ministra, samorządy powinny wybierać miejscowości, które mają już odpowiednią infrastrukturę.


- Z pisma wynika, że minister wspiera moją tezę - komentuje Zbigniew Józefowski. - Na pewno będziemy całą sytuację monitorować. Jeśli okaże się, że w Barlinku będą przeprowadzane egzaminy niezgodnie z prawem, oddamy sprawę do sądu.


"Barlinek został wskazany przez sejmik zgodnie z prawem"


W drugiej połowie stycznia, blisko miesiąc po wysłaniu przez wiceministra Jerzego Szmita pisma do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, została wysłana odpowiedź. Jaka?


- Przepisy ustawy o kierujących pojazdami nie określają dodatkowych kryteriów, jakie muszą zostać spełnione, aby konkretne miasto mogło zostać wskazane przez sejmik województwa - wyjaśnia Radosław Soćko z biura prasowego urzędu. - Zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym warunki tworzenia oddziałów terenowych określa statut ośrodka ruchu drogowego. W przypadku Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie zapis ten mówi, iż w skład ośrodka mogą wchodzić oddziały terenowe, które tworzy i likwiduje dyrektor ośrodka za zgodą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego - pod warunkiem ich samofinansowania.


Soćko dodaje, że jest oczywiste, iż infrastruktura miasta musi umożliwiać przeprowadzanie praktycznej części egzaminu.


- Aktualnie infrastruktura drogowa Barlinka w zdecydowanej części spełnia wymagania niezbędne do realizacji zadań egzaminacyjnych. Natomiast władze powiatowe i gminne zobowiązały się do przeprowadzenia inwestycji mających na celu uzupełnienie brakującej infrastruktury do czasu rozpoczęcia działalności oddziału terenowego. Zgoda Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego na utworzenia w Barlinku oddziału terenowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie ściśle uzależniona będzie od dostosowania przez lokalne władze infrastruktury drogowej Barlinka, a przez to umożliwienie przeprowadzania tam praktycznej części egzaminu na prawo jazdy w pełnym zakresie.


W podobnym tonie wypowiada się dyrektor szczecińskiego WORD-u Cezary Tkaczyk.


- Przecież nic w tej sprawie nie jest jeszcze przesądzone. Zanim zaczniemy organizować w Barlinku egzaminy, musimy być w 100 proc. pewni, że możemy to zrobić. I chciałbym uspokoić wszystkich tych, którzy martwią się o to, że w powiecie myśliborskim powstanie filia szczecińskiego ośrodka. Dopóki nie będzie w Barlinku odpowiedniej infrastruktury, żaden egzamin nie zostanie przeprowadzony. Przecież to oczywiste!


Jakub Ziębka 

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0