Mimo starań resortu infrastruktury i budownictwa oraz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w podstawie programowej, opublikowanej przez minister edukacji narodowej Annę Zalewską, nie wprowadzono wychowania komunikacyjnego.

O potrzebie wprowadzenia przedmiotu, na którym dzieci uczyłyby się zasad związanych z bezpieczeństwem na drogach, mówiło się już od dawna. Dlatego niedawno zintensyfikowano starania, żeby zapis o wychowaniu komunikacyjnym znalazł się w podstawach programowych. Projekt został już opublikowany. Jednak o wychowaniu komunikacyjnym nie ma tam ani słowa.


W podstawach dla szkoły podstawowej znalazł się tylko zapis: „uczeń rozumie, wyjaśnia zasady uczestnictwa w ruchu drogowym np. jako pieszy, pasażer i rowerzysta”. Ma on być realizowany na technice. Zaskakuje to tym bardziej, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewniało, iż jest przychylne koncepcji wprowadzenia do szkół wychowania komunikacyjnego.


- Skierowaliśmy do MEN pismo w sprawie potrzeby zmian w edukacji szkolnej w zakresie BRD. Otrzymaliśmy odpowiedź potwierdzającą rozumienie naszych obaw i zapewnienie zajęcia się tą problematyką. Tymczasem z wielkim niepokojem informuję, że potraktowanie w podstawach programowych problematyki BRD jest znikome i odmienne od oczekiwań społecznych - mówi członek jednej z wojewódzkich rad BRD. - Zwracam uwagę, że obecnie proponowany zapis o zadaniach szkoły podstawowej w zakresie BRD jeszcze bardziej ograniczy działania szkoły i nauczycieli, szczególnie w zakresie praktycznym, w tym dotyczącym wydawania kart rowerowych. To doprowadzi do jeszcze większego spadku poziomu bezpieczeństwa na polskich drogach.


Czy jest jeszcze szansa na to, że coś się w tej kwestii zmieni? Niewielka, ale jest. Do 9 grudnia można zgłaszać swoje uwagi do opublikowanej podstawy programowej. Środowisko związane z BRD apeluje, żeby zasygnalizować potrzebę wprowadzenia wychowania komunikacyjnego. Listy w tej sprawie można wysyłać na adres Ministerstwa Edukacji Narodowej.


jaz


 

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0