Dyrektorzy 35 wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, którzy wybrali system informatyczny ITS/Sygnity zwrócili się do ministra Sławomira Nowaka z wnioskiem o podjęcie działań w sprawie dostępu do tzw. profilu kandydata na kierowcę. List został wysłany w poniedziałek.

"Na skutek niewłaściwego rozpoznania przez pracowników MTBiGM doszło do kuriozalnej sytuacji, w której PWPW S.A. dyktuje warunki dostępu do systemu teleinformatycznego Starostw (SI Kierowca) uważając, że skoro SI Kierowca w którym generowany jest Profil Kandydata na Kierowcę stanowi jego własność, to udostępnienie Profili Kandydata na Kierowcę WORD-om, które nie wybrały oferty PWPW na system teleinformatyczny WORD, może nastąpić tylko za wysoką opłatą. Stanowisko nasze, że Starostowie winni nieodpłatnie udostępniać PKK od ponad dwóch miesięcy jest przez nich ignorowane mimo, że poparte było analizami prawnymi i stanowiskiem Ministra Administracji i Cyfryzacji" - czytamy w piśmie.


O jakie stanowisko Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji chodzi? 22 stycznia podsekretarz stanu Andrzej Ręgowski wysłał do MSW pismo, w którym czytamy m.in.: "podmiot któremu powierzono realizację zadania publicz­nego zobowiązany jest do bezpłatnego udostępnienia informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji interoperacyjności obsługiwanego systemu teleinformatycznego z innymi systemami teleinformatycznymi".


Jednocześnie dyrekorzy WORD-ów wysłali także pismo do Związku Powiatów Polskich i Unii Metropolii Polskich. Informują w nim obie organizacje, że starostwa powiatowe odmawiają im udostępnienia informacji potrzebnych do połączenia się systemu informatycznego z PKK, z kolei PWPW (twórca profilu kandydata na kierowcę) żąda za to opłaty. Zdaniem dyrektorów WORD-ów, takie postępowanie nosi znamiona działania na szkodę interesu publicznego i prywatnego. 


Z pisma wynika, że jeśli sytuacja się nie zmieni, to WORD-y będą odsyłać kandydatów na kierowców z powrotem do starostw powiatowych. 

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0